Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Lekarski
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie badawczo-dydaktycznej w Zakładzie Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej.

Nasze wymagania

 • wysoką aktywność naukową, potwierdzona m.in. opublikowaniem jako pierwszy autor oryginalnych prac w prestiżowych czasopismach naukowych, w szczególności w ostatnim roku;
 • umiejętność przekazywania wiedzy i zachęcania do jej pogłębiania, potwierdzoną bardzo dobrymi wynikami w ocenie studentów i doktorantów w zakresie wypełniania przez nauczyciela obowiązków związanych z kształceniem;
 • znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2.

Zakres obowiązków

 • Realizacja projektu ERA Per-Med. pt. „mIRNA as biomarkers in early detection and personalized treatment in overian cancer”
 • Prowadzenie badań naukowych w zakresie biomarkerów chorób onkologicznych
 • Szkolenie młodszych członków zespołów w zakresie analizy statystycznej, programowania oraz podstaw radioterapii i onkologii
 • Przygotowywanie raportów i publikacji z realizowanych projektów
 • Przygotowanie wniosków grantowych mających na celu pozyskanie finansowania ze źródeł zewnętrznych
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów realizowanych przez Zakład w języku polskim i angielskim
 • inne, wynikające z profilu i charakteru jednostki

Oferujemy

 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy:
 • wynagrodzenie, które będzie składało się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku stażowego oraz systemu motywacyjnego;
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • atrakcyjne dydaktycznie środowisko pracy;
 • atrakcyjny pakiet benefitów: „wczasy pod gruszą", „trzynasta pensja", dofinansowanie aktywności sportowej itp.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • życiorys naukowy z uwzględnieniem spisu publikacji ;
 • życiorys zawodowy w przypadku etatów dydaktycznych;
 • wyniki osiągnięte w dotychczasowej karierze: mobilność kandydata, pozyskiwane granty, prowadzone badania, działania innowacyjne, otwartość na przedsiębiorczość i praktyczny aspekt badań naukowych
 • skany dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • skan certyfikatu lub zaświadczenia wydanego przez Centrum Nauczania Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, potwierdzającego znajomość języka obcego, ze wskazaniem poziomu zaawansowania oraz okresu jego ważności;
 • oświadczenie o niekaralności
 • oświadczenie dotyczące statusu zatrudnienia w Uniwersytecie
 • deklaracja o konieczności ukończenia szkolenia z zakresu metodyki nauczania

Załączniki