Adiunkt stanowisko badawcze

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: ok. 7 200 zł brutto/m-c, plus wynagrodzenie dodatkowe zależne od doświadczenia zł brutto
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • informatyka

Opis stanowiska

Opis projektu
Projekt PROCONTRA koncentruje się na badaniu trudnych problemów w obszarze inteligentnych
kontraktów i technologii blockchain. Główny nacisk kładziony jest na podstawowe techniki
kryptograficzne. Prace w ramach projektu będą koncentrować się na następujących trzech kierunkach:
• Modelowanie własności bezpieczeństwa protokołów inteligentnych kontraktów z wykorzystaniem
formalizmu kryptograficznego.
• Proponowanie nowych pomysłów na protokoły inteligentnych kontraktów, szczególnie tych
opartych na zaawansowanych technikach kryptograficznych.
• Dowody bezpieczeństwa proponowanych konstrukcji.
• Zautomatyzowana weryfikacja tych dowodów bezpieczeństwa
• Zrozumienie ograniczeń technik kryptograficznych w tym obszarze.

Nasze wymagania

 • Oczekujemy, że kandydaci będą posiadali stopień doktora informatyki (lub dziedziny pokrewnej) oraz doskonałe przygotowanie w tej dziedzinie oraz dorobek naukowy w tematyce projektu udokumentowany publikcjami.
 • Wymagana jest dobra znajomość języka angielskiego.
 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. z 2021 r., poz. 478 ze zmianami) i Statutem UW.

Zakres obowiązków

 • Prace w ramach projektu będą koncentrować się na następujących trzech kierunkach:
 • Modelowanie własności bezpieczeństwa protokołów inteligentnych kontraktów z wykorzystaniem formalizmu kryptograficznego.
 • Proponowanie nowych pomysłów na protokoły inteligentnych kontraktów, szczególnie tych opartych na zaawansowanych technikach kryptograficznych
 • Dowody bezpieczeństwa proponowanych konstrukcji.
 • Zautomatyzowana weryfikacja tych dowodów bezpieczeństwa
 • Zrozumienie ograniczeń technik kryptograficznych w tym obszarze.

Oferujemy

 • Warunki zatrudnienia Wybrany kandydat zostanie zatrudniony w wymierze 100% etatu na umowę na czas określony na okres 1 roku (z możliwością przedłużenia zatrudnienia o następne 2 lata).
 • Przewidywany oczekiwany termin zatrudnienia to 1 stycznia 2024 r. (możliwość ustalenia daty rozpoczęcia zatrudnienia z kierownikiem projektu).
 • Wynagrodzenie zasadnicze na stanowisku wyniesie ok. 7 200 zł brutto/m-c, plus wynagrodzenie dodatkowe zależne od doświadczenia.
 • Stanowisko nie jest obciążone obowiązkami dydaktycznymi i zawiera budżet na podróże służbowe.
 • Wybrani kandydaci będą pracować nad problemami w obszarze kryptografii z zastosowaniami do technologii blockchain i inteligentnych kontraktów.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać życiorys, który:opisuje przygotowanie merytoryczne oraz osiągnięcia naukowe kandydata; · przedstawia listę wszystkich publikacji naukowych kandydata (włącznie z jeszcze nieopublikowanymi manuskryptami); · wskazuje dwóch doświadczonych naukowców, którzy mogą posłużyć jako referencje dla kandydata.
 • Ponadto, wymagamy załączenia podpisanego listu przewodniego adresowanego do Dziekana WMIM UW, zaopatrzonego w klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych (w załączeniu). Listy motywacyjne nie są wymagane.

Załączniki