Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Psychologii UKSW
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • psychologia

Opis stanowiska

Dane ogólne:
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA
UKSW: Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Instytut Psychologii
STANOWISKO: adiunkt (stanowisko badawczo-dydaktyczne)
DYSCYPLINA NAUKOWA: psychologia
DATA OTWARCIA KONKURSU: 30 października 2023 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30 listopada 2023 r.
MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA: https://wfch.uksw.edu.pl
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Prowadzenie badań z zakresu psychologii stresu i emocji; publikacja wyników na forum międzynarodowym; prowadzenie zajęć dydaktycznych z obszaru psychologii stresu
PROPONOWANY OKRES ZATRUDNIENIA: zatrudnienie na zastępstwo

Nasze wymagania

 • - stopień naukowy: doktor habilitowany psychologii
 • - dorobek naukowy z zakresu psychologii, udokumentowany publikacjami w czasopismach naukowych
 • - dorobek dydaktyczny i organizacyjny

Zakres obowiązków

 • dydaktyka
 • praca badawcza

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1) podanie do JM Rektora UKSW o zatrudnienie na stanowisku asystenta z uzasadnieniem. Na podaniu należy dopisać: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach aplikacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - RODO - 4.5.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej I. 119/1 przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w celu prowadzenia przez Uniwersytet procesu rekrutacji”
 • 2) życiorys/CV;
 • 3) odpis pisma o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego psychologii
 • 4) wykaz dorobku naukowego i dydaktycznego
 • 5) informacja o dorobku dydaktycznym i organizacyjnym;
 • 6) oświadczenie, że UKSW będzie podstawowym miejscem pracy;

Załączniki