Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej – Filia w Gorzowie Wielkopolskim
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
 • Miejsce: Gorzów Wielkopolski
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o kulturze fizycznej

Opis stanowiska

Rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (stanowisko badawczo-dydaktyczne) w Zakładzie Dietetyki Filii w Gorzowie Wielkopolskim. Termin składania ofert: do dnia 30.11.2023 r.

Nasze wymagania

 • Co najmniej stopień naukowy doktora.
 • Dorobek naukowy składający się przynajmniej z trzech publikacji (z autorstwem pierwszym lub ostatnim) w czasopismach z Impact Factor
 • Przedstawienie dokumentu potwierdzającego udział w realizacji grantu badawczego lub dokumentu potwierdzającego udział w zagranicznym lub krajowym stażu naukowym.
 • Udokumentowany dorobek naukowy w dyscyplinie związanej z działalnością w Uczelni oraz predyspozycje dydaktyczne.
 • Stałe zainteresowanie badawcze i gotowość dalszego rozwoju naukowego.
 • Doświadczenie zawodowe i dydaktyczne m. in. w zakresie Dietetyki pediatrycznej, Poradnictwa dietetycznego, Dietoprofilaktyki i dietoterapii.

Zakres obowiązków

 • Praca naukowa, dydaktyczna oraz organizacyjna na rzecz Akademii.

Oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie.
 • Możliwość rozwoju naukowego.
 • Możliwość uzyskiwania nagród za efekty w badawczej

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie kierowane do JM Rektora Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu
 • CV, kwestionariusz osobowy.
 • Odpisy dyplomów.
 • Oświadczenie stwierdzające, że AWF będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu.
 • Oświadczenie zgodne z art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 • Ankieta dorobku naukowego w związku z ubieganiem się o zatrudnienie stanowiąca załącznik nr 2 do Uchwały nr 151/2019 Senatu Akademii z dnia 29 października 2019 r.

Załączniki