Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

malgorzata.perczynska@e-at.edu.pl
Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 5263,30 zł brutto
 • Dziedzina sztuki
 • sztuki filmowe i teatralne

Opis stanowiska

Prowadzenie zajęć ze studentami na kierunkach aktorstwo o specjalnościach: aktorstwo dramatyczne, aktorstwo i wokalistyka, aktorstwo teatru lalek oraz reżyseria, specjalność: reżyseria teatru lalek z przedmiotów w zakresie pracy z kamerą, warsztatu pracy z kamerą i opieki nad projektami indywidualnymi w Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie w tym w Filii w Białymstoku.

Nasze wymagania

 • Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w art. 116 ust 2 p. 3 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz określone w § 126 ust.2 Statutu Akademii Teatralnej, a ponadto:
 • a) posiada stopień doktora w zakresie sztuk teatralnych lub sztuk teatralnych i filmowych
 • b) posiada udokumentowany znaczący dorobek artystyczny w dyscyplinie sztuk teatralnych i filmowych w zakresie: • reżyserii filmów krótkometrażowych i długometrażowych, • udziału aktorskiego w filmach reprezentujących różne gatunki.
 • c) posiada minimum pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć ze studentami na kierunkach aktorstwo o specjalnościach: aktorstwo dramatyczne, aktorstwo i wokalistyka, aktorstwo teatru lalek oraz reżyseria, specjalność: reżyseria teatru lalek z przedmiotów w zakresie pracy z kamerą, warsztatu pracy z kamerą i opieki nad projektami indywidualnymi w Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie w tym w Filii w Białymstoku.

Oferujemy

 • umowę o pracę na pełny etat

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Osoby kandydujące zobowiązane są złożyć następujące dokumenty: a) zgłoszenie udziału w konkursie,
 • b) kwestionariusz osobowy osoby kandydującej (do pobrania ze strony https://akademia.at.edu.pl/konkursy-na-stanowiska/),
 • c) CV,
 • d) odpis dyplomu doktora w dziedzinie sztuki w zakresie sztuk teatralnych lub sztuk teatralnych i filmowych lub inny dokument poświadczający jego uzyskanie,
 • e) dokumentację dorobku artystycznego oraz dokumenty poświadczające doświadczenie w prowadzeniu zajęć,
 • f) oświadczenie, że Akademia Teatralna będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 • g) oświadczenie o niekaralności zgodnie z art. 113 pkt 2 oraz art. 20 ust. 1 pkt 1-3 Ustawy (do pobrania ze strony http://akademia.at.edu.pl/kariera/konkursy-na-stanowiska/),
 • h) oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym w kwestii przetwarzania danych osobowych (do pobrania ze strony http://akademia.at.edu.pl/kariera/konkursy-na-stanowiska/).