Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Miejsce: TORUŃ
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • informatyka techniczna i telekomunikacja

Opis stanowiska

Stanowisko Adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Informatyki Stosowanej w Instytucie Nauk Technicznych na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu

Nasze wymagania

 • posiadać stopień naukowy doktora informatyki (lub nauk pokrewnych np. matematyki)
 • być przygotowanym do prowadzenia zajęć w języku angielskim i swobodnego prowadzenia zajęć w języku polskim;
 • wykazać się doświadczeniem we współpracy międzynarodowej, lub udziałem w konferencjach i szkołach, lub doświadczeniem w IT w zakresie sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego
 • być zainteresowanym w prowadzeniu badań naukowych w jednym z następujących obszarów: - inteligencji obliczeniowej, sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego - metod analizy , obrazów, analizy danych (data mining); - bioinformatyki, neuroinformatyki, biomedycznych zastosowań informatyki.

Zakres obowiązków

 • Obowiązki badawcze, dydaktyczne, organizacyjne

Oferujemy

 • Umowa o pracę na czas określony

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • życiorys zawodowy
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • odpis dyplomu doktorskiego
 • informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym (autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze, oraz osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i inne kandydata)
 • wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa, roku opublikowania i ilości stron)
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Dz. U. UE L 119/1)
 • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (o niekaralności)
 • oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu będzie podstawowym miejsce pracy - w przypadku wygrania konkursu (
 • list motywacyjny (zaadresowany do prof. dr. hab. Andrzeja Sokali, Rektora UMK).

Załączniki