Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Gdańsk
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • architektura i urbanistyka

Opis stanowiska

Kandydat będzie zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Architektury Miejskiej i
Przestrzeni Nadwodnych Wydziału Architektury PG. Praca będzie miała charakter badawczy,
dydaktyczny oraz organizacyjny. Oczekuje się od Kandydata dużego zaangażowania w
prowadzenie badań, w tym udziału w realizowanych w katerze grantach badawczych,
aplikowanie o kolejne granty i publikowanie w wysoko punktowanych czasopismach.

Nasze wymagania

 • tytuł zawodowy magistra inż. architekta i stopień naukowy dr inż. architekta w zakresie architektury i urbanistyki
 • dotychczasowe prowadzenie badań w zakresie: architektury, rozwoju zrównoważonego, nadwodnych przestrzeni publicznych, historycznych układów wodnych
 • przedstawienie realnych planów publikacyjnych wraz z harmonogramem
 • biegła znajomość języka angielskiego (min. na poziomie C1) i polskiego (min. na poziomie C1)

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • prowadzenie badań, w tym udział w realizowanych w katerze grantach badawczych
 • aplikowanie o nowe granty
 • publikowanie w wysoko punktowanych czasopismach

Oferujemy

 • pracę w jednej z wiodących uczelni technicznych w Polsce
 • akademicką kulturę organizacyjną opartą na zasadach szacunku
 • stabilne warunki zatrudnienia
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne
 • możliwość wypoczynku w Ośrodku Wczasowym Politechniki Gdańskiej położonym w malowniczym otoczeniu kaszubskich jezior i lasów
 • wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+
 • szkolenia wewnętrzne
 • dostęp do uczelnianej biblioteki
 • możliwość przystąpienia do: grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie, prywatnej opieki medycznej, programu sportowo-rekreacyjnego Benefit (karta MultiSport)
 • zajęcia sportowe prowadzone w obiektach Politechniki Gdańskiej
 • przedszkole, stanowiska do przewijania i punkt karmienia dzieci
 • punkty gastronomiczne oraz strefy relaksu na terenie Uczelni
 • parking dla pracowników
 • dofinansowanie do wypoczynku
 • preferencyjne pożyczki
 • pracę w dobrze skomunikowanym miejscu

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • życiorys
 • odpis dyplomu magisterskiego i decyzji o nadaniu stopnia doktora
 • wykaz dorobku publikacyjnego i twórczego projektowego, architektoniczno- urbanistycznego
 • podanie o zatrudnienie skierowane do Prorektora ds. Nauki
 • przedstawienie planów publikacyjnych wraz z harmonogramem
 • kwestionariusz osobowy https://link.pg.edu.pl/kwestionariusz-osobowy

Załączniki