Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Nauk Prawnych
Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
 • Miejsce: Kalisz
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki prawne

Nasze wymagania

 • doktor nauk prawnych
 • zasadniczy dorobek z zakresu prawa karnego oraz kryminologii, artykuły naukowe w czasopismach o zasięgu ogólnopolskim
 • odbyte zagraniczne kursy prawnicze oraz stypendia zagraniczne
 • doświadczenie w działalności naukowej na uczelni wyższej
 • wysokie oceny działalności dydaktycznej formułowane w ankietach studentów
 • ukończona aplikacja sędziowska i radcowska
 • minimum 10 – letnie doświadczenie zawodowe związane ze stosowaniem prawa podatkowego, prawa pracy, prawa karnego, karnego skarbowego oraz prawa nieletnich
 • wieloletnia działalność organizatorska na uczelni wyższej
 • posiadanie dorobku dydaktycznego, w tym wieloletnie prowadzenie seminariów licencjackich i magisterskich
 • Uniwersytet Kaliski ma stanowić podstawowe miejsce pracy, w rozumieniu ustawy, kandydata po jego zatrudnieniu

Zakres obowiązków

 • nauczyciel akademicki w grupie badawczo - dydaktycznej

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora
 • Życiorys zawodowy zawierający informacje o dorobku naukowym i organizacyjnym oraz informację o kierunku swojej dalszej działalności, wykaz publikacji i inne
 • Kwestionariusz osobowy
 • Odpisy dyplomów potwierdzające posiadane wykształcenie
 • Świadectwa pracy z zakończonych okresów zatrudnienia
 • Oświadczenie o spełnieniu wymagań art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • Oświadczenie, że Uniwersytet Kaliski będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych