Adiunkt stanowisko badawcze

Instytut Nauk Prawnych
Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
 • Miejsce: Kalisz
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki prawne

Nasze wymagania

 • doktor nauk prawnych (preferowany stopień doktora uzyskany na prestiżowym uniwersytecie, doktorat zagraniczny uzyskany w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub EFTA będzie dodatkowym atutem)
 • zasadniczy dorobek z zakresu arbitrażu międzynarodowego, wielojęzyczne publikacje naukowe w prestiżowych wydawnictwach naukowych
 • co najmniej jedna monografia opublikowana w języku obcym
 • doświadczenie w pracy w międzynarodowych zespołach badawczych
 • realizacja międzynarodowych grantów naukowych oraz realizacja grantów NCN (w tym kierowanie grantem)
 • organizacja i udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych
 • członkostwo w międzynarodowych stowarzyszeniach naukowych
 • doświadczenie dydaktyczne zdobyte na uczelniach polskich i zagranicznych
 • sprecyzowana droga awansu naukowego
 • praktyka prawnicza i współpraca ze środowiskiem prawniczym
 • posiadanie dorobku dydaktycznego
 • Uniwersytet Kaliski ma stanowić podstawowe miejsce pracy, w rozumieniu ustawy, kandydata po jego zatrudnieniu

Zakres obowiązków

 • nauczyciel akademicki w grupie badawczej

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora
 • Życiorys zawodowy zawierający informacje o dorobku naukowym i organizacyjnym oraz informację o kierunku swojej dalszej działalności, wykaz publikacji i inne
 • Kwestionariusz osobowy
 • Odpisy dyplomów potwierdzające posiadane wykształcenie
 • Świadectwa pracy z zakończonych okresów zatrudnienia
 • Oświadczenie o spełnieniu wymagań art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • Oświadczenie, że Uniwersytet Kaliski będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych