Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Gdańsk
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Opis stanowiska

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Nauk Społecznych na Uniwersytecie Gdańskim poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko adiunkta w Zakładzie Studiów Przestrzennych.

Nasze wymagania

 • 1. stopień doktora w jednej z dyscyplin w dziedzinie nauk społecznych (ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o polityce i administracji, nauki socjologiczne, nauki o zarządzaniu i jakości, psychologia lub w dyscyplinie geografia w poprzednim podziale dziedzin i dyscyplin nauki lub w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej w zakresie specjalizacji turystyka
 • 2. zgoda na zadeklarowanie w 100% dyscypliny Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
 • 3. doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na wyższej uczelni
 • 4. dobra znajomość języka angielskiego potrzebna do prowadzenia zajęć dydaktycznych w tym języku na kierunkach Tourism and Hospitality, Geografia, Geografia społeczno-ekonomiczna z el. GIS, Gospodarka przestrzenna
 • 5. dorobek naukowy (monografie, rozdziały w monografii, artykuły) w zakresie badań społecznych
 • 6. potwierdzone doświadczenie we współpracy z innymi uczelniami lub instytutami badawczymi (np. w formie stażu, umowy, współpracy badawczej)
 • 7. dodatkowym atutem będzie doświadczenie w prowadzeniu badań społecznych
 • 8. dodatkowym atutem będzie znajomość programów komputerowych z zakresu GIS

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć ze studentami w j. polskim i j. angielskim
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na wyższej uczelni

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie (skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego)
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/dzial_kadr)
 • Odpis dyplomu doktora
 • Oświadczenie z deklaracją reprezentowania w 100% dyscypliny Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
 • Informację o dorobku naukowym i dydaktycznym
 • Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie wystarczającym do prowadzenia zajęć dydaktycznych w tym języku
 • Oświadczenie o zgodzie na prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim
 • Rekomendacje/opinie na temat kandydata/kandydatki potwierdzające posiadaną wiedzę/kompetencje/umiejętności/doświadczenie kandydatki/kandydata.

Załączniki