Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Gdańsk
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • architektura i urbanistyka

Opis stanowiska

Kandydat będzie zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Architektury Miejskiej i
Przestrzeni Nadwodnych Wydziału Architektury PG. Praca będzie miała charakter naukowy,
dydaktyczny oraz organizacyjny.

Nasze wymagania

 • tytuł zawodowy magistra inż. architekta i stopień naukowy dr inż. architekta w zakresie architektury i urbanistyki
 • dotychczasowe prowadzenie badań w zakresie określonym przez ww. słowa kluczowe (architektura, zrównoważony rozwój miast, iluminacje zewnętrzne, wpływ światła sztucznego, miejskie masterplany świetlne, zanieczyszczenie światłem sztucznym, światło i zdrowie, światło i środowisko, projektowanie w duchu biophilic design)
 • biegła znajomość języka angielskiego (min. na poziomie C1) i polskiego (min. na poziomie C1)
 • lista publikacji w wysoko punktowanych czasopismach naukowych (min. 100 pkt MEiN)
 • doświadczenie we wnioskowaniu o krajowe i międzynarodowe granty badawcze
 • międzynarodowa współpraca badawcza z ośrodkami naukowymi w Europie i na świecie

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań, w tym udział w realizowanych w katedrze grantach badawczych
 • aplikowanie o kolejne granty
 • publikowanie w wysoko punktowanych czasopismach
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami

Oferujemy

 • pracę w jednej z wiodących uczelni technicznych w Polsce
 • akademicką kulturę organizacyjną opartą na zasadach szacunku
 • stabilne warunki zatrudnienia
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne
 • możliwość wypoczynku w Ośrodku Wczasowym Politechniki Gdańskiej położonym w malowniczym otoczeniu kaszubskich jezior i lasów
 • wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+
 • szkolenia wewnętrzne
 • dostęp do uczelnianej biblioteki
 • możliwość przystąpienia do: grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie, prywatnej opieki medycznej, programu sportowo-rekreacyjnego Benefit (karta MultiSport)
 • zajęcia sportowe prowadzone w obiektach Politechniki Gdańskiej
 • przedszkole, stanowiska do przewijania i punkt karmienia dzieci
 • punkty gastronomiczne oraz strefy relaksu na terenie Uczelni
 • parking dla pracowników
 • dofinansowanie do wypoczynku
 • preferencyjne pożyczki
 • pracę w dobrze skomunikowanym miejscu

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Prorektora ds. Nauki Politechniki Gdańskiej
 • życiorys
 • odpis dyplomu magisterskiego i decyzji o nadaniu stopnia doktora
 • wykaz dorobku publikacyjnego i twórczego projektowego, architektonicznourbanistycznego
 • przedstawienie planów publikacyjnych wraz z harmonogramem
 • kwestionariusz osobowy: https://link.pg.edu.pl/kwestionariusz-osobowy

Załączniki