Adiunkt stanowisko badawcze

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki fizyczne

Nasze wymagania

 • praktyczne doświadczenie w syntezie, funkcjonalizacji i sieciowaniu polisiloksanów, silseskwioksanów i żywic
 • wiedza na temat stabilności termicznej, przewodności i innych właściwości fizycznych materiałów polimerowych
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, umiejętność przygotowywania manuskryptów

Zakres obowiązków

 • Realizacja zadań badawczych w projekcie „Inteligentne materiały pasywne zdolne do grzania lub chłodzenia do temperatur odmiennych od otoczenia bez dodatkowego zasilania:”
 • wytwarzanie funkcjonalizowanych polisiloksanów i silseskwioksanów oraz opcjonalnie żywic
 • udział w opracowywaniu związków polimerowych oraz opartych na polimerach nano- i mikrostruktur 3D o pożądanych właściwościach radiacyjnych (optycznych), mechanicznych i termicznych
 • charakteryzowanie właściwości optycznych, termicznych i mechanicznych materiałów
 • współpraca z doktorantami zatrudnionymi w projekcie oraz z partnerami projektu
 • przygotowywanie publikacji, raportów, prezentacji konferencyjnych, itp

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie. W przypadku aplikacji drogą e-mailową podanie w formacie PDF z zeskanowanym podpisem
 • Informację o przetwarzaniu danych osobowych - klauzula informacyjna i klauzula zgody – formularz w załączeniu do ogłoszenia - dostępny również pod adresem: https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-con-tent/uploads/sites/18/2020/07/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11_2019-1.docx w formacie PDF z zeskanowanym podpisem
 • Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji zasad przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego (dostępne: https://www.fuw.edu.pl/dokumenty-i-formularze.html). W przypadku aplikacji drogą e-mailową podanie w formacie PDF z zeskanowanym podpisem
 • Curriculum vitae
 • Listę publikacji
 • Opis planów i zainteresowań badawczych oraz opis najważniejszego osiągnięcia naukowego
 • Informacje dotyczące uzyskanego lub planowanego do uzyskania stopnia doktora: a. dyplom doktorski lub zaświadczenie o uzyskaniu stopnia doktora; albo b. oświadczenie o planowanej dacie uzyskania stopnia doktora;
 • Listy referencyjne od minimum dwóch osób znających kandydata lub kandydatkę przesłane bezpośrednio przez osoby je wystawiające na powyższy adres email.

Załączniki