Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Filozoficzno-Historyczny
Uniwersytet Łódzki
 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • archeologia

Opis stanowiska

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia: 18.12.2023 r.

Wygrana Konkursu nie gwarantuje zatrudnienia w UŁ

Nasze wymagania

 • stopień doktora w dyscyplinie archeologia
 • doświadczenie w prowadzeniu badań z obszaru archeologii później starożytności
 • udział w projektach badawczych z zakresu archeologii lub kierowanie takimi projektami
 • udokumentowany czynny udział w konferencjach naukowych oraz ich komitetach organizacjyjnych
 • znajomość przynajmniej jednego (najlepiej dwóch) języka obcego, w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w międzynarodowym życiu naukowym
 • doświadczenie współpracy z instytucjami kultury
 • umiejętność prowadzenia samodzielnych badań naukowych oraz motywacja do pracy naukowo-dydaktycznej
 • zdolności interpersonalne

Zakres obowiązków

 • Wypełnianie obowiązków zgodnie ze strategia Wydziału i Uczelni
 • Przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • Opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć
 • Prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych
 • Pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach na szczeblu ogólnokrajowym lub międzynarodowym
 • Publikowanie wyników badań w prestiżowych czasopismach naukowych dla dyscypliny
 • Realizacja międzynarodowej mobilności w celach badawczych
 • Aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych
 • Organizowanie i udział w akcjach promocyjnych na rzecz Uczelni i Wydziału

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • życiorys
 • kwestionariusz osobowy https://www.uni.lodz.pl/kariera
 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Uniwersytetu Łódzkiego
 • opinia kierownika jednostki lub promotora
 • informacja o działalności naukowej, organizacyjnej i społecznej oraz wykaz publikacji
 • odpis dyplomu doktorskiego lub zaświadczenie jednostki o nadaniu stopnia doktora

Załączniki