Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Nauk Medycznych
Uniwersytet Zielonogórski
 • Miejsce: Zielona Góra
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Opis stanowiska

Uniwersytet Zielonogórski poszukuje kandydata na stanowisko adiunkta w grupie badawczo – dydaktycznej w Katedrze Genetyki Klinicznej i Patomorfologii

Nasze wymagania

 • Kandydat powinien ukończyć 6-letnie studia medyczne na kierunku lekarskim Co najmniej 4-letnie doświadczenie dydaktyczne.
 • Posiadać tytuł specjalisty urologa
 • Posiadać tytuł doktora nauk medycznych
 • Wymagana jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego – certyfikat FCE
 • Co najmniej 4-letnie doświadczenie dydaktyczne.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku lekarskim, pielęgniarstwa, fizjoterapii oraz ratownictwa medycznego z zakresu Patofizjologii.
 • Prowadzenie badań naukowych, publikacja wyników badań, oraz czynny udział w konferencjach polskich i międzynarodowych.
 • Przeprowadzanie zaliczeń i egzaminów.
 • Opracowywanie materiałów dydaktycznych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie do JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 • Życiorys i kwestionariusz osobowy
 • Kopia dyplomu ukończenia studiów.
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających uzyskanie specjalizacji w/w specjalności
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających uzyskanie tytułu doktora nauk medycznych
 • Informacja o działalności dydaktycznej.
 • Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego (poziom FCE) w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych.