Adiunkt stanowisko badawcze

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Miejsce: Toruń
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Dziedzina nauk społecznych
  • nauki o zarządzaniu i jakości

Opis stanowiska

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:
– stopień naukowy doktora, preferowany w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości;
– doświadczenie w realizacji badań w zakresie zachowań organizacyjnych, w tym uwzględniających zrównoważony rozwój i zielone zachowania w pracy;
– predyspozycje i gotowość do prowadzenia pracy naukowej, w tym umiejętność pracy w zespole;
– biegła znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2;
– publikacje w renomowanych czasopismach i doświadczenie w aktywnym uczestnictwie w konferencjach naukowych.

Nasze wymagania

Mile widziane

Zakres obowiązków

Oferujemy

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • w ogłoszeniu
  • w ogłoszeniu

Załączniki