Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Uniwersytet Bielsko-Bialski, Wydział Humanistyczno-Społeczny
Uniwersytet Bielsko-Bialski
 • Miejsce: BIELSKO-BIAŁA
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk społecznych
 • psychologia

Opis stanowiska

INSTYTUCJA: Uniwersytet Bielsko-Bialski, Wydział Humanistyczno-Społeczny
MIASTO: Bielsko-Biała
STANOWISKO: adiunkt, 2 osoby
DYSCYPLINA NAUKOWA: psychologia
DATA OGŁOSZENIA: 15.11.2023r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 14.12.2023r.
LINK DO STRONY: www.whs.ubb.edu.pl

Nasze wymagania

 • Tytuł magistra psychologii.
 • Stopień naukowy doktora w dyscyplinie psychologia.
 • Znaczący dorobek publikacyjny w zakresie psychologii klinicznej lub psychologii edukacji lub psychologii zdrowia lub psychologii rodziny (zwłaszcza artykuły w czasopismach naukowych z listy ministerialnej).
 • Doświadczenie w prowadzeniu projektów i grantów naukowych.
 • Znaczący dorobek dydaktyczny i organizacyjny.
 • Udokumentowane doświadczenie praktyczne w zawodzie psychologa zdobyte poza systemem szkolnictwa wyższego.
 • Biegła znajomość języka polskiego.

Zakres obowiązków

 • Oczekujemy od kandydatów zaangażowania w naukową i dydaktyczną aktywność

Oferujemy

 • 13 pensja
 • ZFŚS

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie do Jego Magnificencji Rektora UBB
 • Życiorys
 • Odpisy dokumentów (lub ich kserokopie) stwierdzających posiadanie tytułów zawodowych i naukowych.
 • Wykaz dotychczas prowadzonych przedmiotów w ramach zajęć dydaktycznych.
 • Udokumentowane doświadczenie praktyczne w zawodzie psychologa.
 • Oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu UBB będzie jedynym miejscem pracy w uczelni wyższej
 • Oświadczenie Kandydata o wyrażenie zgody na przetwarzanie przez UBB danych osobowych wraz z treścią klauzuli informacyjnej.

Załączniki