Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • psychologia

Opis stanowiska

Politechnika Łódzka jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Posiada ponad 75-letnią tradycję
i doświadczenie w kształceniu kadr i prowadzeniu badań naukowych. Jest atrakcyjnym partnerem dla biznesu. Współpracuje z największymi firmami w kraju i za granicą. Prowadzi badania naukowe na europejskim poziomie, tworzy nowe technologie i patenty przy współpracy z najlepszymi ośrodkami naukowymi na całym świecie. Jednym z filarów zarządzania Politechniką Łódzką jest równe traktowanie pracowników niezależnie od ich płci, wieku, rasy czy innych cech demograficzno-społecznych. W 2016 roku PŁ jako pierwsza Uczelnia techniczna w Polsce otrzymała logo HR EXCELLENCE IN RESEARCH, potwierdzające, że Uczelnia stosuje zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.

Nasze wymagania

 • Posiadania stopnia doktora psychologii.
 • Gotowości przypisania co najmniej 25% dorobku do dyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości.
 • Zainteresowań badawczych koncentrujących się wokół problematyki psychologii zarządzania, psychologii pracy, psychologii społecznej.
 • Gotowości do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu tzw. bloku humanistyczno-społecznego, np.: podstaw psychologii społecznej, społecznych aspektów działalności inżynierskiej, społecznych aspektów pracy.
 • Posiadania dorobku naukowego z zakresu psychologii.
 • Biegłej znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie w związku prowadzeniem działalności badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej w obu językach.

Mile widziane

 • Dodatkowym atutem będzie posiadanie dorobku z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości lub pokrewnych.

Zakres obowiązków

 • Osoba zatrudniona na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Humanistyki zobowiązana będzie do prowadzenia badań naukowych w zadeklarowanym obszarze, prezentowania ich oraz publikowania wyników a także prowadzenia bieżącej sprawozdawczości w tym zakresie wynikającej z przepisów obowiązujących na uczelni.
 • Osoba zatrudniona na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Humanistyki zobowiązana będzie do prowadzenia badań naukowych w zadeklarowanym obszarze, prezentowania ich oraz publikowania wyników a także prowadzenia bieżącej sprawozdawczości w tym zakresie wynikającej z przepisów obowiązujących na uczelni. W zakres zadań wchodzi również prowadzenie zajęć dydaktycznych, przygotowywanie materiałów oraz uczestnictwo w innych działaniach dydaktycznych wskazanych przez przełożonego lub wynikających z przepisów wewnętrznych
 • Do obowiązków pracownika wchodzą również prace organizacyjne związane z bieżącą działalnością jednostki i wynikające z bezpośrednich decyzji przełożonego.

Oferujemy

 • Oferta pracy dotyczy stanowiska w Zakładzie Humanistyki w Instytucie Marketingu i Zrównoważonego Rozwoju na Wydziale Organizacji i Zarządzania PŁ
 • Pełny etat
 • Rozpoczęcie pracy przewidujemy na luty 2024 r.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie do JM Rektora PŁ
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Politechnice Łódzkiej, stanowiący załącznik nr 1.1 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;
 • Klauzula o ochronie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.2 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.3 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;
 • odpisy/kopie dyplomów;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.

Załączniki