Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Miejsce: Lublin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • literaturoznawstwo

Opis stanowiska

Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo, posiadający znaczący dorobek naukowy w zakresie literaturoznawstwa angielskiego.

Nasze wymagania

 • posiadanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwa angielskiego
 • posiadanie znaczącego dorobku naukowego w zakresie literaturoznawstwa angielskiego
 • posiadanie doświadczenia dydaktycznego i organizacyjnego
 • legitymowanie się czynnym udziałem w życiu naukowym
 • posiadanie dorobku naukowego po uzyskaniu stopnia doktora
 • kompetencje i doświadczenie w zakresie przekładu literackiego/artystycznego
 • udokumentowane doświadczenie we współpracy z instytucjami kultury na poziomie krajowym i międzynarodowym
 • znajomość języka angielskiego na poziomie zbliżonym do natywnego

Mile widziane

 • zaangażowanie w działalność popularyzatorską

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • dokumenty wykazane w pliku z ogłoszeniem

Załączniki