Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Zarządzania
Politechnika Wrocławska
 • Miejsce: Wroclaw
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o zarządzaniu i jakości

Opis stanowiska

Katedra Systemów Zarządzania i Rozwoju Organizacji ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie Nauki o zarządzaniu i jakości. Osobie zatrudnionej na tym stanowisku będą powierzone prace naukowe, dydaktyczne i organizacyjne na rzecz Katedry, Wydziału i Uczelni. Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za tworzenie wkładu w rozwój nauki w dyscyplinie Nauki o zarządzaniu i jakości w obszarze finansów przedsiębiorstw i rachunkowości, prowadzenie zajęć dydaktycznych na wysokim poziomie oraz wykonywanie zadań organizacyjnych związanych z tymi aktywnościami.

Nasze wymagania

 • 1 Posiadany stopień naukowy doktora
 • 2. Znajomość metod ilościowych i jakościowych na potrzeby prowadzenia badań naukowych i obsługi projektów
 • 3. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim, w tym prowadzenia zajęć w języku angielskim, w obszarze rachunkowości i finansów lub pokrewnych.
 • 4. Znaczący dorobek publikacyjny w obszarze rachunkowości i finansów lub pokrewnym, indeksowany w bazie Scopus oraz Web of Science, w czasopismach posiadających Impact Factor lub z CiteScore > 1).
 • 5. Przynajmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w przedsiębiorstwach lub instytucjach finansowych.
 • 6. Aktywny udział w konferencjach naukowych.
 • 7. Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym.

Zakres obowiązków

 • 1. Prowadzenie badań naukowych w obszarze dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości (indywidualne, jak i zespołowe prowadzenie prac naukowo-badawczych w charakterze członka zespołu, jak i koordynatora tych prac). Tworzenie i współtworzenie publikacji naukowych.
 • 2. Aktywny udział w seminariach naukowych, warsztatach i konferencjach.
 • 3. Inicjowanie, pozyskiwanie i koordynowanie projektów badawczych.
 • 4. Współpraca w zakresie prac naukowo-badawczych na poziomie krajowym i międzynarodowym.
 • 5. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim na studiach pierwszego i drugiego stopnia PWr zwłaszcza w obszarze rachunkowości i zarządzania finansami na kierunkach Zarządzanie, Inżynieria Zarządzania, a także w zakresie kursów ogólnouczelnianych oraz prowadzenie działań na rzecz podnoszenia jakości kształcenia.
 • 6. Prowadzenie prac dyplomowych w języku angielskim na pierwszym i drugim stopniu kształcenia na kierunkach Zarządzanie, Inżynieria Zarządzania.

Oferujemy

 • • zatrudnienie w formie umowy o pracę w prestiżowej Uczelni
 • • możliwość rozwoju zawodowego
 • • pracę w dynamicznym, rozwijającym się zespole.
 • Perspektywy rozwoju: zgodne z systemem podnoszenia kwalifikacji i awansów obowiązującym w Politechnice Wrocławskiej i w systemie szkolnictwa wyższego.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Wymagane dokumenty i załączniki znajdują się w ogłoszeniu na stronie Politechniki Wrocławskiej. Link do strony: https://ofertypracy.pwr.edu.pl/offer/67608077-ddbf-43d5-9e7a-343286a0cb5e/view/
 • Nr ref. AD1/W8N/11/2023 - składając ofertę należy powołać się na numer referencyjny konkursu.