Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Nasze wymagania

 • • tytuł magistra w dziedzinie: informatyki, mechatroniki, automatyki, elektrotechniki lub pokrewnych
 • • udokumentowana biegłość w posługiwaniu się technologiami informatycznymi w formie minimum rocznego doświadczenia w pracy z wykorzystaniem technologii inżynierii oprogramowania
 • • udokumentowana biegłość w obszarze uczenia maszynowego w formie przykładowych, autorskich programów w języku Python
 • • biegła znajomość języka polskiego oraz udokumentowana stosownym certyfikatem znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej C1 w skali CEFR
 • • doświadczenie we współpracy w zespole międzynarodowym w ramach projektu lub wymiany studenckiej
 • • kompetencje miękkie z zakresu prezentowania i pracy zespołowej potwierdzone udziałem w stosownych projektach

Zakres obowiązków

 • Asystent(ka) wyłoniony/a w ramach niniejszego konkursu będzie uczestniczyć w pracach zespołu naukowo-badawczego Instytutu Informatyki Stosowanej oraz prowadzić zajęcia z informatyki, w tym w obszarze sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego

Oferujemy

 •  pełen etat
 •  proponowany okres zatrudnienia: 15.01.2024 do 29.02.2025

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie do JM Rektora PŁ
 • CV z danymi kontaktowymi, uwzględniające dotychczasowe osiągnięcia naukowe, przede wszystkim: - doświadczenie naukowe zdobyte w kraju i/lub za granicą, - udział w projektach badawczych, - publikacje w wydawnictwach/czasopismach naukowych, - najważniejsze (max. 5) wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, warsztaty/szkolenia naukowe
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Politechnice Łódzkiej, stanowiący załącznik nr 1.1 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”
 • Klauzula o ochronie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.2 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.3 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”
 • odpisy/kopie dyplomów
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje

Załączniki