Adiunkt stanowisko badawcze

 • Miejsce: Gdańsk
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki chemiczne

Opis stanowiska

Adiunkt badawczy na Wydziale Chemicznym w Katedrze Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej
Zatrudnienie na czas określony w charakterze adiunkta (pracownika badawczego) w ramach projektu badawczego NCN pt. „Nowe katalizatory oparte na metalach nieszlachetnych do elektroutleniania amoniaku”, nr decyzji: DEC-2021/41/B/ST4/03255. Kierownik projektu: dr hab. inż. Justyna Łuczak, prof. uczelni
Szczegóły w załączonej ofercie pracy.

Nasze wymagania

 • stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauk chemicznych lub inżynierii chemicznej
 • wiedza i doświadczenie w zakresie przygotowania i charakterystyki nanomateriałów
 • wiedza i doświadczenie w zakresie katalizy ogólnej i elektrokatalizy
 • opublikowane prace w dziedzinie elektrochemii
 • opublikowane prace w dziedzinie materiałoznawstwa
 • biegła znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie)

Mile widziane

 • mile widziana znajomość obsługi programów umożliwiających pozyskiwanie, analizę i wizualizację danych pomiarowych (np. Origin) oraz projektowania graficznego (np. Corel)

Zakres obowiązków

 • wytwarzanie materiałów katalitycznych z wykorzystaniem metod (elektro)chemicznych
 • zaawansowane badania elektrochemiczne materiałów (woltamperometria cykliczna, chronoamperometria itp.)
 • zaawansowana charakterystyka materiałów
 • spektroskopowa i mikroskopowa charakterystyka materiałów
 • przygotowanie raportów i publikacji

Oferujemy

 • pracę w jednej z wiodących uczelni technicznych w Polsce
 • akademicką kulturę organizacyjną opartą na zasadach szacunku
 • stabilne warunki zatrudnienia
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne
 • możliwość wypoczynku w Ośrodku Wczasowym Politechniki Gdańskiej położonym w malowniczym otoczeniu kaszubskich jezior i lasów
 • wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+
 • szkolenia wewnętrzne
 • dostęp do uczelnianej biblioteki
 • możliwość przystąpienia do: grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie, prywatnej opieki medycznej, programu sportowo-rekreacyjnego Benefit (karta MultiSport)
 • zajęcia sportowe prowadzone w obiektach Politechniki Gdańskiej
 • przedszkole, stanowiska do przewijania i punkt karmienia dzieci
 • punkty gastronomiczne oraz strefy relaksu na terenie Uczelni
 • parking dla pracowników
 • dofinansowanie do wypoczynku
 • preferencyjne pożyczki
 • pracę w dobrze skomunikowanym miejscu
 • i wiele więcej... pełną listę korzyści znajdziesz na stronie: https://chr.pg.edu.pl/dolacz-donas

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie skierowane do Prorektora ds. nauki Politechniki Gdańskiej
 • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, pobierz: https://link.pg.edu.pl/ kwestionariusz-osobowy
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia)
 • dyplom doktorski (kserokopia)
 • wykaz dorobku naukowego

Załączniki