Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Biologii i Biotechnologii
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Miejsce: Olsztyn
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 5264 zł brutto
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki biologiczne

Nasze wymagania

 • posiada stopień naukowy doktora nauk biologicznych/ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie biologia/nauki biologiczne lub pokrewnych;
 • posiada znaczący dorobek naukowy, opublikowany w czasopismach z listy JCR;
 • wykazuje się doświadczeniem w stosowaniu zaawansowanych metod biologii molekularnej, w tym metod transkryptomicznych i proteomicznych, potwierdzoną oryginalnymi publikacjami naukowymi;
 • legitymuje się dorobkiem w zakresie organizacji badań: min. dwa zewnętrzne projekty; w tym jeden jako kierownik;
 • wykazuje się biegłą znajomością języka angielskiego;
 • legitymuje się doświadczeniem w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, szczególnie obejmującym biochemię;
 • aktywnie uczestniczy w pracy organizacyjnej (na rzecz swoich jednostek pracy) i popularyzatorskiej (na rzecz środowiska);
 • charakteryzuje się gotowością do doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności zawodowych (szkolenia, warsztaty, staże).

Mile widziane

 • zamiłowanie do pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej;
 • zdolności i umiejętność do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu biochemii;
 • gotowość do aktywnego uczestnictwa w konferencjach, szkoleniach i stażach naukowych;
 • zdolność sprawnego prowadzenia pracy badawczej: dobra organizacja pracy w laboratorium, chęć poznawania i wdrażania nowych technik, umiejętność pracy w zespole.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych
 • kształcenie i wychowanie studentów
 • realizacja zajęć dydaktycznych zgodnie z planem
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni/wydziału

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie (kierowane do Prorektora ds. kształcenia UWM w Olsztynie),
 • życiorys zawodowy zawierający informacje o osiągnięciach w działalności badawczo-dydaktycznej oraz organizacyjnej,
 • kwestionariusz osobowy (BIP UWM - „baza dokumentów - sprawy kadrowe”),
 • odpis aktu nadania tytułu naukowego doktora nauk biologicznych/ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie biologia/nauki biologiczne,
 • informacja o spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie nauki biologiczne (załącznik nr 4 do statutu UWM w Olsztynie, tabela 2a),
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie (BIP UWM - „baza dokumentów - sprawy kadrowe”),
 • oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych rekrutacja (BIP UWM - „baza dokumentów - sprawy kadrowe”).

Załączniki