Adiunkt stanowisko dydaktyczne

Instytut Radiokomunikacji
Politechnika Poznańska
 • Miejsce: Poznań
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • informatyka techniczna i telekomunikacja

Opis stanowiska

Praca w Instutucie Radiokomunikacji na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej. Do obowiązków dydaktycznych przyszłego adiunkta będzie należało realizowanie zajęć dydaktycznych z zakresu języków skryptowych, stron www oraz sieci WLAN.

Nasze wymagania

 • Stopień doktora ze specjalnością elektronika, telekomunikacja, teleinformatyka lub pokrewną
 • Udokumentowany dorobek publikacyjny, dydaktyczny i organizacyjny
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie
 • Ukończony kurs pedagogiczny

Zakres obowiązków

 • realizowanie zajęć dydaktycznych z zakresu języków skryptowych, stron www oraz sieci WLAN

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie skierowane do JM Rektora Politechniki Poznańskiej
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie i dla pracownika
 • CV wraz z opisem dorobku naukowego (wykaz publikacji, udział w projektach badawczych), doświadczenia dydaktycznego oraz aktywności w życiu akademickim
 • arkusz kwalifikacyjny (zał. nr 1 do Zasad polityki kadrowej)
 • zdjęcie
 • kopie dyplomów (oryginały do wglądu)
 • oświadczenie, że Politechnika Poznańska będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy (zał. nr 2 do Zasad polityki kadrowej)
 • oświadczenie zgodnie z art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (zał. nr 3 do Zasad polityki kadrowej)
 • klauzula informacyjna
 • potwierdzenie ukończenia kursu pedagogicznego

Załączniki