Adiunkt stanowisko dydaktyczne

Wydział Oceanografii i Geografii
Uniwersytet Gdański
 • Miejsce: Gdynia
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki o Ziemi i środowisku

Opis stanowiska

Na stanowisku adiunkta planuje się powierzenie się m.in. poniżej wymienionych obowiązków:
– prowadzenie zajęć dydaktycznych ćwiczenia), głównie z przedmiotów: biomolekuły, natural products, marine pharmacology, research cruises;
– udział w działalności organizacyjnej Katedry Biologii Morza i Biotechnologii.

Nasze wymagania

 • wykształcenie: ukończone studia magisterskie z zakresu nauk przyrodniczych,
 • wykształcenie: stopień doktora z zakresu nauk przyrodniczych.
 • doświadczenie: udokumentowany dorobek naukowy z zakresu nauk przyrodniczych, w szczególności w zakresie badań dotyczących organizmów fitoplanktonowych,
 • doświadczenie: wygłoszone referaty na międzynarodowych konferencjach naukowych,
 • doświadczenie: udział w projektach naukowych,
 • doświadczenie: doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej (optymalnie przedmioty z zakresu biologii i ekologii morza, hydrobiologii),
 • umiejętności: dobra znajomość języka polskiego i angielskiego, osoba zatrudniona będzie zobowiązana do przygotowania i poprowadzenia w ramach pensum dydaktycznego zajęć w tych dwóch językach.

Zakres obowiązków

 • kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów
 • zaangażowanie w działalność organizacyjną na rzecz Jednostki.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie skierowanego do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego,
 • kwestionariusz osobowy (formularz do pobrania na stronie: https://oig.ug.edu.pl/wydzial/oferty-pracy),
 • kopia dyplomu magisterskiego,
 • kopia dyplomu doktorskiego,
 • wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego,
 • dokumenty poświadczających doświadczenie, o którym mowa w kryteriach konkursowych,
 • opinia z dotychczasowego miejsca pracy lub opinii opiekuna naukowego,
 • oświadczenie o czynnej znajomości języka angielskiego,
 • Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.

Załączniki