Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Reżyserii Dźwięku
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
  • Miejsce: Warszawa
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Dziedzina sztuki
  • sztuki muzyczne

Opis stanowiska

Zakres obowiązków:
• Pełnienie funkcji asystenta w klasie pedagoga prowadzącego przedmiot główny:
Operowanie dźwiękiem w filmie oraz Reżyseria dźwięku w filmie

• Prowadzenie zajęć i uaktualnienie sylabusów z przedmiotów:
Propedeutyka zagadnień audiowizualnych, Ilustracja dźwiękowa
• Przekazywanie swojej wiedzy i umiejetności reżysera dźwięku w specjalności filmowej i telewizyjnej podczas zajęć na uczelni
• Pełnienie funkcji promotora lub recenzenta prac magisterskich studentów Reżyserii Dźwięku i innych wydziaów UMFC
• Uczestnictwo w egzaminach przejściowych, końcowych i rekrutacji
• Planowanie i ralizacja projektów naukowych w Katedrze Reżyserii Dźwięku i Katadrze Akustyki Muzycznej i Multimediów
• Praca na rzecz Uczelni i Wydziału

5. Mile widziane:
• Możliwość wprowadzenia studentów do profesjonalnych studiów dźwiękowych oraz prowadzenia praktyk

Nasze wymagania

  • 1. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które: • Spełniają wymogi określone w art. 113 oraz 114 i 115 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) • Posiadają tytuł doktora sztuk muzycznych w zakresie reżyserii dźwięku • Posiadają udokumentowane doświadczenie dydaktyczne • Posiadają udokumentowane osiagnięcia zawodowe w dziedzinie Reżyserii dźwieku w filmie

Mile widziane

  • 5. Mile widziane: • Możliwość wprowadzenia studentów do profesjonalnych studiów dźwiękowych oraz prowadzenia praktyk

Zakres obowiązków

  • 2. Wymagane dokumenty: • Zgłoszenie udziału w konkursie adresowane do Dziekana Wydziału Reżyserii Dźwięku • Poświadczoną kopię uzyskania tytułu/stopnia doktora sztuk muzycznych w zakresie reżyserii dźwięku • Dokumentacja przebiegu pracy zawodowej/dydaktycznej – dorobek artystyczny • Kwestionariusz osobowy (zgodny z wzorem UMFC) • Curriculum vitae • Oświadczenie o wyrażonej zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w składanych dokumentach w związku z udziałem w konkursie (druk zgodny ze wzorem UMFC do pobrania ze strony internetowej) • Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe ( druk zgodny ze wzorem UMFC do pobrania ze strony internetowej)

Oferujemy

  • • Zatrudnienie w ramach umowy o pracę • Możliwość rozwoju dydaktycznego, naukowego i artystycznego

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • 2. Wymagane dokumenty: • Zgłoszenie udziału w konkursie adresowane do Dziekana Wydziału Reżyserii Dźwięku • Poświadczoną kopię uzyskania tytułu/stopnia doktora sztuk muzycznych w zakresie reżyserii dźwięku • Dokumentacja przebiegu pracy zawodowej/dydaktycznej – dorobek artystyczny • Kwestionariusz osobowy (zgodny z wzorem UMFC) • Curriculum vitae • Oświadczenie o wyrażonej zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w składanych dokumentach w związku z udziałem w konkursie (druk zgodny ze wzorem UMFC do pobrania ze strony internetowej) • Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe ( druk zgodny ze wzorem UMFC do pobrania ze strony internetowej)

Załączniki