Adiunkt stanowisko badawcze

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytet Jagielloński
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • informatyka

Opis stanowiska

Poszukujemy kandydatów zainteresowanych tematyką uczenia maszynowego i uczenia głębokiego. Konieczne jest wcześniejsze doświadczenie w programowaniu w języku Python. Umiejętności analityczne będą dodatkowym atutem.

Nasze wymagania

 • 1. Stopień doktora uzyskany do 5 lat od daty zatrudnienia.
 • 2. Bardzo dobra znajomość zagadnień sztucznej inteligencji, sieci neuronowych, uczenia głębokiego (deep learning) i maszynowego (machine learning).
 • 3. Udokumentowane praktyczne doświadczenie w rozwiązywaniu problemów związanych ze sztuczną inteligencją, sieciami neuronowymi, uczeniem głębokim (w kontekście akademickim lub badawczym).
 • 4. Bardzo dobra znajomość bibliotek Pythona, wykorzystywanych dla celów uczenia maszynowego (TensorFlow, PyTorch, Keras lub podobne).
 • 5. Biegła znajomość języka Python.
 • 6. Dobra znajomość języka angielskiego.
 • Zgodnie z wymogami Projektu Flagowego Artificial Intelligence Computing Center Core Facility DigiWorld, będącego źródłem finansowania etatu z konkursu wyłączone są osoby zatrudnione przez Uniwersytet Jagielloński.

Zakres obowiązków

 • 1. prowadzenie badań teoretycznych, służących rozwojowi wiedzy o sztucznych sieci neuronowych, opracowaniu nowych algorytmów i metod estymacji w uczeniu maszynowym i uczeniu głębokim;
 • 2. implementowanie i testowanie stworzonych rozwiązań w zadanym obszarze projektu;
 • 3. współpraca z partnerami eksperymentalnymi i partnerami projektowymi.

Oferujemy

 • • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w uznanej uczelni,
 • • współpracę z interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym reprezentowanym przez uznanych naukowców,
 • • wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego,
 • • dostęp do infrastruktury badawczej,
 • • benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego,
 • • dodatkowe świadczenia socjalne.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. CV,
 • 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • 3. kopia dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego - jeżeli Kandydat /Kandydatka posiada,
 • 4. informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym Kandydata /Kandydatki,
 • 5. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 • 6. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • 7. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ.
 • 8. list rekomendacyjny.
 • Druki oświadczeń (nr 5-7) oraz wzór kwestionariusza osobowego (nr 2) można pobrać na stronie: https://cso.uj.edu.pl/konkursy
 • 1. wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron), 2. recenzja pracy doktorskiej lub rozprawy habilitacyjnej – jeżeli Kandydatka /Kandydat posiada,
 • 2. recenzja pracy doktorskiej lub rozprawy habilitacyjnej – jeżeli Kandydatka /Kandydat posiada,
 • 3. opinia o predyspozycjach i kwalifikacjach Kandydata/ Kandydatki do pracy naukowej oraz dydaktycznej – z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli Kandydat /Kandydatka takiej ocenie podlegał/a.

Załączniki