Adiunkt stanowisko dydaktyczne

Filia w Jaśle
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Łodzi
 • Miejsce: Jasło
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat, umowa zlecenie
 • Dziedzina nauk społecznych
 • pedagogika

Nasze wymagania

 • stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
 • Znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku.

Mile widziane

 • Poasiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych
 • Posiadanie dorobku naukowego w zakresie pedagogiki

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów z zakresu pedagogiki

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV/życiorys, a w nim wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacji, referatów konferencyjnych, staży i projektów naukowych, itp.)
 • skan dyplomu doktorskiego w dziedzinie nauk społecznych dyscyplina pedagogika