Adiunkt stanowisko badawcze

Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Politechnka Krakowska
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: do negocjacji zł brutto
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • informatyka techniczna i telekomunikacja

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Katedrze Informatyki Politechniki Krakowskiej.

Nasze wymagania

 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja lub pokrewnej,
 • posiadanie doświadczenia w realizacji prac naukowo-badawczych
 • posiadanie znaczącego dorobku publikacyjnego
 • wskazanie, że Politechnika Krakowska będzie podstawowym miejscem pracy,
 • biegła znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

Mile widziane

 • wskazanie dyscypliny informatyka techniczna i telekomunikacja jako dyscypliny swoich badań naukowych
 • zamieszczenie afiliacji Politechniki Krakowskiej WIiT na swoich publikacjach.

Zakres obowiązków

 • aktywne uczestnictwo w pracach naukowych jednostki
 • poczynanie starań o pozyskiwanie grantów badawczych
 • udział w seminariach naukowych,
 • aktywne uczestnictwo w pracach organizacyjnych jednostki,
 • inne prace zlecone przez bezpośredniego przełożonego,
 • udział w proponowanych szkoleniach służących rozwojowi zawodowemu

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia)
 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora
 • plan badań naukowych,
 • dokumenty poświadczające wykształcenie oraz odbyte kursy i szkolenia (uwierzytelnione kserokopie)
 • certyfikat lub inne zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2
 • wykaz osiągnięć, ważniejszych publikacji oraz niepublikowanych prac, oraz inne dokumenty mogące mieć wpływ na zatrudnienie

Załączniki