Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Politechnka Krakowska
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: do negocjacji zł brutto
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • informatyka techniczna i telekomunikacja

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze informatyki.

Nasze wymagania

 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja lub pokrewnej,
 • posiadanie potwierdzonego publikacjami i uczestnictwem w konferencjach dorobku naukowego,
 • solidne przygotowanie matematyczne w zakresie algebry, statystyki, teorii kategorii oraz analizy,
 • biegła znajomość obliczeń kwantowych, włączając algorytmy kwantowe,
 • znajomość QNLP bazujących na teorii kategorii,
 • praktyczna znajomość zagadnień związanych z kwantowym uczeniem maszynowym
 • predyspozycje do pracy w zespole badawczym i do pracy ze studentami (prowadzenie zajęć dydaktycznych i prac dyplomowych)
 • posiadanie przygotowania pedagogicznego lub zobowiązanie do uzupełnienia go w pierwszym roku zatrudnienia,
 • wskazanie, że Politechnika Krakowska będzie podstawowym miejscem pracy,
 • biegła znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

Mile widziane

 • wskazanie dyscypliny informatyka techniczna i telekomunikacja jako dyscypliny swoich badań naukowych,
 • zamieszczenie afiliacji Politechniki Krakowskiej WIiT na swoich publikacjach

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych i konsultacji ze studentami w wymiarze zgodnym z Regulaminem pracy PK,
 • aktywne uczestnictwo w pracach naukowych jednostki,
 • udział w seminariach naukowych i dydaktycznych,
 • aktywne uczestnictwo w pracach organizacyjnych jednostki,
 •  inne prace zlecone przez bezpośredniego przełożonego
 • udział w proponowanych szkoleniach służących rozwojowi zawodowemu,
 • starania o granty

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia),
 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora
 • plan badań naukowych
 • dokumenty poświadczające wykształcenie oraz odbyte kursy i szkolenia (uwierzytelnione kserokopie)
 • certyfikat lub inne zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego w przypadku jego ukończenia lub oświadczenie o uzupełnieniu go w pierwszym roku zatrudnienia,
 • wykaz osiągnięć, ważniejszych publikacji oraz niepublikowanych prac, oraz inne dokumenty mogące mieć wpływ na zatrudnienie.

Załączniki