adiunkt

Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie; Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie