Adiunkt stanowisko badawcze

 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria mechaniczna

Opis stanowiska

Politechnika Łódzka jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Posiada ponad 75-letnią tradycję i doświadczenie w kształceniu kadr i prowadzeniu badań naukowych. Jest atrakcyjnym partnerem dla biznesu. Współpracuje z największymi firmami w kraju i za granicą. Prowadzi badania naukowe na europejskim poziomie, tworzy nowe technologie i patenty przy współpracy z najlepszymi ośrodkami naukowymi na całym świecie. Jednym z filarów zarządzania Politechniką Łódzką jest równe traktowanie pracowników niezależnie od ich płci, wieku, rasy czy innych cech demograficzno-społecznych. W 2016 roku PŁ jako pierwsza Uczelnia techniczna w Polsce otrzymała logo HR EXCELLENCE IN RESEARCH, potwierdzające, że Uczelnia stosuje zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.

Nasze wymagania

 • Doktorat z zakresu: mechaniki, fizyki stosowanej, matematyki stosowanej, fizyki komputerowej uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed zgłoszeniem
 • Kandydat nie powinien być zatrudniony na umowę o pracę lub weźmie urlop bezpłatny na czas zatrudnienia w projekcie;
 • Kandydat nie będzie otrzymywał żadnego innego wynagrodzenia z Narodowego Centrum Nauki
 • Biegła znajomość języka angielskiego - umożliwiająca komunikację i pisanie artykułów naukowych (obowiązkowe)

Mile widziane

 • Potwierdzone publikacjami doświadczenie w pracach naukowych związanych z modelowaniem, analizą dynamiczną i/lub synchronizacją systemów mechanicznych/mechatronicznych w zakresie wskazanym we wniosku
 • Wiedza z zakresu: - modelowania i wyprowadzania równań dynamiki - programowania procedur numerycznych w języku skryptowym oraz w formie blokowej, rozwiązywanie równań różniczkowych nieliniowych; - modelowania układów drgających o małej i dużej liczbie stopni swobody; - modelowania i opisu matematyczny zjawiska rezonansu, synchronizacji, tarcia z uwzględnieniem opóźnień czasowych; - rejestrowania wyników i wykonywania pomiarów eksperymentalnych; - opracowywanie wyników badań i zamieszczanie publikacji w czasopismach naukowych. Potwierdzona publikacja prac naukowych związanych z modelowaniem, analizą dynamiczną i/lub synchronizacją systemów mechatronicznych w zakresie wskazanym we wniosku.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie prac badawczych związanych z tematyką projektu
 • udokumentowanie wyników w postaci publikacji w renomowanych czasopismach naukowych.

Oferujemy

 • możliwość rozwoju kariery naukowej
 • uczestniczenie w konferencjach krajowych i międzynarodowych
 • publikowanie artykułów naukowych w czasopismach o wysokim wskaźniku cytowalności

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie do JM Rektora PŁ
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Politechnice Łódzkiej, stanowiący załącznik nr 1.1 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;
 • Klauzula o ochronie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.2 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.3 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;
 • odpisy/kopie dyplomów;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.

Załączniki