Adiunkt stanowisko badawcze

Wydział Biologii, Instytut Nauk o Środowisku
Uniwersytet Jagielloński
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki biologiczne

Opis stanowiska

Poszukiwany jest kandydat na stanowisko adiunkta badawczego (Post-doc) w Zespole Ewolucji Symbioz w Instytucie Nauk o Środowisku na Wydziale Biologii UJ. Celem bieżącego projektu jest poznanie czynników i procesów kształtujących wyspecjalizowane symbiozy piewików (Hemiptera:Auchenorrhyncha). Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za analizy bioinformatyczne danych NGS (analiza danych amplikonowych, składanie i charakterystyka genomów, analiza porównawcza genomów symbiontów, analizy filogenomiczne). Zadaniem zatrudnionej osoby będzie również przygotowanie publikacji oraz przedstawienie wyników na konferencjach międzynarodowych.

Nasze wymagania

 • stopień doktora w dyscyplinie nauki biologiczne lub pokrewnej
 • udokumentowane doświadczenie w pracy w laboratorium molekularnym
 • udokumentowane doświadczenie z analizą danych NGS
 • biegła znajomość języka angielskiego

Mile widziane

 • udokumentowane zainteresowania badawcze i dorobek naukowy zgodny z tematyką planowanych badań, w tym dotyczące różnorodności i biologii piewików, różnorodności i ewolucji symbioz owadów, analizy zbiorowisk mikroorganizmów metodami NGS, filogenomiki, i genomiki porównawczej bakterii,
 • znajomość powłoki systemu Linux/Unix,
 • znajomość języków programowania skryptowego (Python/Perl/R),
 • pozytywne opinie dotychczasowych opiekunów naukowych o predyspozycjach do pracy naukowej

Zakres obowiązków

 • Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za analizy bioinformatyczne danych NGS (analiza danych amplikonowych, składanie i charakterystyka genomów, analiza porównawcza genomów symbiontów, analizy filogenomiczne).
 • Zadaniem zatrudnionej osoby będzie również przygotowanie publikacji oraz przedstawienie wyników na konferencjach międzynarodowych.

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w uznanej uczelni,
 • współpracę z interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym reprezentowanym przez uznanych naukowców,
 • wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego,
 • dostęp do infrastruktury badawczej,
 • benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego,
 • dodatkowe świadczenia socjalne.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. CV,
 • 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • 3. kopia dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego - jeżeli Kandydat /Kandydatka posiada,
 • 4. informacja o dorobku naukowym i organizacyjnym Kandydata /Kandydatki,
 • 5. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 • 6. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • 7. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ.

Załączniki