Adiunkt stanowisko dydaktyczne

Filia w Wodzisławiu Śląskim
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Łodzi
 • Miejsce: Wodzisław Śląski
 • Forma zatrudnienia: umowa zlecenie
 • Dziedzina nauk społecznych
 • pedagogika

Opis stanowiska

nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia dla studentów, zajęcia realizowane weekendowo głównie stacjonarnie w Wodzisławiu Śląskim

Nasze wymagania

 • stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika

Mile widziane

 • doświadczenie i zainteresowania badawcze w obszarze pedagogiki;
 • zamieszkanie w odległości nie więcej niż 100 km od Wodzisławia Śląskiego
 • Posiadanie dorobku naukowego

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów z zakresu pedagogiki

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV/życiorys, a w nim wykaz ewentualnych dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacji, referatów konferencyjnych, staży i projektów naukowych, itp.)
 • skan dyplomu doktorskiego w dziedzinie nauk społecznych dyscyplina pedagogika