Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Psychologii
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • psychologia

Nasze wymagania

 • • dziedzina i dyscyplina w której kandydat ma prowadzić działalność naukową: psychologia,
 • • publikowanie artykułów w krajowych i międzynarodowych czasopismach,
 • • prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu psychologicznych podstaw uczenia i wychowania i psychospołecznych problemów rodziny,
 • • przygotowanie i składanie wniosków grantowych
 • • aktywny udział w promocji specjalności psychologia wspierania rozwoju i kształcenia,
 • • aktywność w zakresie działalności organizacyjnej na rzecz instytutu psychologii.

Mile widziane

 • wysoka motywacja osiągnieć, umiejętności komunikacyjne, kreatywność, dobre zdolności organizacyjne, umiejętność pracy w zespole

Zakres obowiązków

 • • prowadzenie badań naukowych z obszaru osobowościowych uwarunkowań optymalizujących rozwój człowieka,
 • • publikowanie artykułów w krajowych i międzynarodowych czasopismach,
 • • prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu psychologicznych podstaw uczenia i wychowania i psychospołecznych problemów rodziny,
 • • przygotowanie i składanie wniosków grantowych
 • • aktywny udział w promocji specjalności psychologia wspierania rozwoju i kształcenia,
 • • aktywność w zakresie działalności organizacyjnej na rzecz instytutu psychologii.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • • deklarację przystąpienia do konkursu - http://bip.aps.edu.pl/artykuly/410/formularze
 • • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie -http://bip.aps.edu.pl/artykuly/410/formularze
 • • odpis dyplomu mgr i dr oraz jeżeli kandydat posiada dr hab,
 • • deklaracja podstawowego miejsca pracy http://bip.aps.edu.pl/artykuly/410/formularze
 • • informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym oraz inną dokumentację wskazaną w wykazie dokumentów do zatrudnienia na ww. stanowisko znajdującą się na stronie APS - http://bip.aps.edu.pl/artykuly/409/instrukcje-w-sprawie-zatrudnienia

Załączniki