Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Psychologii
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • psychologia

Nasze wymagania

 • • dziedzina i dyscyplina w której kandydat ma prowadzić działalność naukową: psychologia, psychologia kliniczna
 • • wiedza z zakresu metodologii badań psychologicznych, psychologii klinicznej, psychoterapii, psychologii społecznej,
 • • artykuły lub rozdziały w monografiach naukowych (opublikowane lub złożone do druku), redakcja monografii naukowych z zakresu psychologii,
 • • doświadczenie dydaktyczne,
 • • mile widziane szkolenie w zakresie psychoterapii lub specjalizacja kliniczna (ukończone lub w trakcie),
 • • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie oraz j. angielskiego na poziomie bardzo dobrym.

Mile widziane

 • • dobra komunikacja, empatia, umiejętność współpracy w zespole.

Zakres obowiązków

 • • prowadzenie ilościowych i jakościowych badań naukowych, publikowanie artykułów w krajowych i międzynarodowych czasopismach, organizacja wydarzeń naukowych (konferencji, seminariów),
 • • przygotowywanie/składanie wniosków o granty
 • • udział w kształceniu III stopnia (Szkoła Doktorska),
 • • prowadzenie zajęć z zakresu umiejętności międzykulturowych, kampanii społecznych promujących zdrowie psychiczne, działań wolontaryjnych i antydyskryminacyjnych
 • • współpraca z zespołem pracowników Katedry Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego w obszarze prowadzonych prac badawczych i rozwojowych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • • deklarację przystąpienia do konkursu - http://bip.aps.edu.pl/artykuly/410/formularze
 • • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie -http://bip.aps.edu.pl/artykuly/410/formularze
 • • odpis dyplomu mgr i dr oraz jeżeli kandydat posiada dr hab,
 • • deklaracja podstawowego miejsca pracy http://bip.aps.edu.pl/artykuly/410/formularze
 • • informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym oraz inną dokumentację wskazaną w wykazie dokumentów do zatrudnienia na ww. stanowisko znajdującą się na stronie APS - http://bip.aps.edu.pl/artykuly/409/instrukcje-w-sprawie-zatrudnienia

Załączniki