Adiunkt stanowisko badawcze

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki chemiczne

Opis stanowiska

Dyrektor Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłasza konkurs na stanowisko stażysty podoktorskiego (adiunkta) w grupie pracowników badawczych w Laboratorium Fotosyntezy i Paliw Słonecznych, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Tytuł projektu: Racjonalne projektowanie wydajnego transferu energii i ładunku w biofototelektrodach do bezpośredniej konwersji CO2 w paliwo

Kierownik projektu: dr hab. Joanna Kargul, prof. ucz.

Numer konkursu: CeNT-4.2-2023

Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową Uniwersytetu Warszawskiego.

Nasze wymagania

 • stopień doktora w dziedzinie chemii organicznej, elektrochemii, chemii fizycznej, chemii obliczeniowej lub pokrewnej dziedzinie. Szczególnie pożądane będzie udokumentowane doświadczenie w stosowaniu metod (bio)elektrochemicznych w połączeniu z metodami MD i
 • Kandydat powinien wykazać się wyjątkową kreatywnością i umiejętnością rozwiązywania problemów, skrupulatnością w zakresie technik laboratoryjnych, jak również zarządzania i prowadzenia dokumentacji projektowe. Niezbędna jest silna etyka pracy i umiejętność realizacji celów badawczych w ściśle określonych terminach.

Zakres obowiązków

 • Synteza organicznych drutów molekularnych i funkcjonalizacja grafenu za pomocą monowarstw samoprzylepnych; charakterystyka elektrochemiczna/strukturalna bioelektrod. Praktyczna umiejętność modelowania QM/MM przeniesienia elektronu będzie zaletą, ale nie jest absolutnie wymagana.
 • Przygotowanie regularnych raportów i prezentacji; prezentacja wyników na konferencjach wewnętrznych, krajowych i międzynarodowych, szkolenie młodszych pracowników naukowych, wszelkie inne zadania zlecone przez Kierownika Grupy.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • List motywacyjny
 • Aktualny życiorys
 • Kopia dyplomu doktorskiego lub innego dokumentu potwierdzającego, że kandydat uzyska stopień doktora najpóźniej na dzień zamknięcia przyjmowania zgłoszeń w konkursie.
 • Lista publikacji i opublikowanych abstraktów konferencyjnych
 • Dane kontaktowe 2 recenzentów
 • Podpisana informacja o przetwarzaniu danych osobowych
 • Podpisane oświadczenie, w którym kandydat potwierdza, że zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursów, zawarte w następujących dokumentach: Zarządzenie nr 106 Rektora UW z dnia 27 września 2019 Par. 119, 122 Statutu UW Uchwała nr 443 z 26 czerwca 2019

Załączniki