Adiunkt stanowisko badawcze

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki fizyczne

Opis stanowiska

Wybrany kandydat dołączy do zespołu badawczego realizującego projekt OPUS „Dinukleozydopolifosforany (NpnN’) jako element molekularnego mechanizmu odpowiedzi roślin na środowiskowe czynniki stresowe na przykładzie winorośli (Vitis vinifera L.)” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. Celem projektu jest zdobycie nowej wiedzy na temat sygnalizacyjnej roli polifosforanów dinukleozydów (NpnN´s) w warunkach stresu kadmowego w roślinach.

Nasze wymagania

 • Stopień doktora w dziedzinie chemii organicznej/bioorganicznej/medycznej, biofizyki, biologii molekularnej lub pokrewnych dziedzin
 • Pożądane jest wcześniejsze doświadczenie w chemii organicznej lub bioorganicznej
 • Pożądana jest znajomość metod spektroskopowych, w szczególności NMR i MS.
 • Dobre umiejętności organizacyjne i umiejętność pracy w zespole
 • Płynna znajomość języka angielskiego oraz zainteresowanie chemią nukleotydów
 • Istotny w ocenie kandydata będzie jego dorobek publikacyjny

Zakres obowiązków

 • Badacz będzie zaangażowany w projektowanie ścieżek syntezy, a następnie otrzymywanie analogów nukleotydów na małą i dużą skalę, oczyszczanie związków, weryfikację ich struktury metodą NMR i MS.
 • Do zadań badacza będzie także należało oznaczanie poziomu polifosforanów dinukleozydów w materiale roślinnym, raportowanie otrzymanych wyników, przygotowywanie manuskryptów publikacji naukowych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV z opisem wcześniejszego doświadczenia oraz danymi kontaktowymi do poprzednich przełożonych (max. 2 strony)
 • List motywacyjny (max. 2 strony)
 • Lista publikacji i prezentacji konferencyjnych
 • Listy rekomendacyjne od poprzednich przełożonych lub współpracowników (pożądane)
 • Informację o przetwarzaniu danych osobowych - klauzula informacyjna i klauzula zgody – formularz w załączeniu do ogłoszenia - dostępny również pod adresem: https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2020/07/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11_2019-1.docx w formacie PDF z zeskanowanym podpisem
 • Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji zasad przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego (dostępne: https://www.fuw.edu.pl/dokumenty-i-formularze.html) w formacie PDF z zeskanowanym podpisem

Załączniki