Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • stosunki międzynarodowe

Nasze wymagania

 • stopień naukowy doktora w zakresie nauk społecznych (humanistycznych)
 • doświadczenie w działalności badawczej-kierownik grantu
 • doświadczenie w działalności badawczej jako wykonawca projektów międzynarodowych
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych
 • dodatkowe wykształcenie, w tym studia kulturoznawcze, będą dodatkowym atutem
 • doświadczenie w prowadzeniu wykładów i udział w seminariach międzynarodowych
 • udział z referatami w konferencjach, seminariach krajowych i międzynarodowych
 • działalność mająca na celu popularyzację nauki

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w językach polskim i angielskim
 • zdobywanie wiedzy w zakresie jakości kształcenia (dotyczy to zarówno nauczania, jak i organizacji nauczania)
 • publikowanie w czasopismach i wydawnictwach polskich oraz zagranicznych z zakresu stosunków międzynarodowych
 • udział w pracach organizacyjnych prowadzonych w Katedrze oraz na Wydziale
 • pozyskiwanie i prowadzenie grantów badawczych finansowanych ze źródeł krajowych i zagranicznych oraz publikowanie ich wyników
 • organizacja i udział z referatami w konferencjach oraz seminariach krajowych i międzynarodowych
 • nawiązywanie i prowadzenie współpracy naukowej z ośrodkami z Polski i z zagranicy

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do JM Rektora UW z dopiskiem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000),
 • kserokopia dyplomu doktorskiego
 • wykaz publikacji z obszaru nauk o stosunkach międzynarodowych
 • dokumenty potwierdzające udział w projektach badawczych
 • dokumenty potwierdzające doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim, i angielskim
 • dokument potwierdzający znajomości językowe
 • życiorys naukowy
 • wypełnione druki dostępne na stronie Biura Spraw Pracowniczych UW (https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/ - dla kandydata do pracy)
 • oświadczenie, w którym kandydat potwierdza, że zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim

Załączniki