Adiunkt stanowisko dydaktyczne

Wydział Nauk Humanistycznych, Społecznych i Technicznych
Collegium Balticum – Akademia Nauk Stosowanych z siedzibą w Szczecinie
 • Miejsce: Szczecin, Stargard
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o bezpieczeństwie

Opis stanowiska

Prorektor Collegium Balticum – Akademii Nauk Stosowanych w Szczecinie ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA.

Nasze wymagania

 • stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami,
 • zgoda na podjęcie współpracy na umowę o pracę.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektor,
 • kwestionariusz osobowy,
 • życiorys w formie CV,
 • informacja o działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie,
 • wykaz publikacji,
 • odpis dyplomu nadania stopnia naukowego z dyscypliny nauki o bezpieczeństwie,
 • oświadczenie kandydata, że CB – ANS będzie podstawowym miejscem pracy,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych następującej treści: „Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.”