Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • ekonomia i finanse

Opis stanowiska

stanowisko K/M adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie

Nasze wymagania

 • stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych/społecznych w dyscyplinach ekonomia/ekonomia i finanse lub równoważny
 • autorstwo publikacji naukowej, w tym monografii lub artykułu (poza tą, która wymagana była do uzyskania stopnia naukowego doktora)
 • udział z referatem w dwóch konferencjach naukowych, w tym co najmniej jednej międzynarodowej
 • wiedza z zakresu finansowych uwarunkowań funkcjonowania przedsiębiorstw
 • znajomość języka polskiego na poziomie języka ojczystego oraz angielskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych i badań naukowych
 • przedstawienie planu rozwoju naukowego
 • możliwość podjęcia zatrudnienia z początkiem semestru letniego roku akademickiego 2023/2024

Mile widziane

 • umiejętność pracy w zespole
 • chęć rozwoju naukowego

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych z zakresu finansów przedsiębiorstwa
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarych i niestacjonarnych
 • prowadzenie działalności organizacyjnej na rzecz Instytutu Finansów Korporacji i Inwestycji oraz Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie

Oferujemy

 • zatrudnienie na pełen etat w ramach umowy o pracę w prestiżowej Uczelni
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • atrakcyjny pakiet benefitów: „wczasy pod gruszą", „trzynasta pensja", dofinansowanie aktywności sportowej itp.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie adresowane do JM Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 • Kwestionariusz osobowy
 • oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • odpis dyplomu doktorskiego lub dokument równoważny
 • list motywacyjny zawierający opis zainteresowań naukowych kandydata/kandydatki ze szczegółowym opisem dotychczasowej aktywności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej oraz osiągnięć w powyższym zakresie
 • CV
 • wykaz publikacji
 • wykaz udziału w konferencjach naukowych
 • klauzula RODO

Załączniki