Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Politechnika Świętokrzyska
 • Miejsce: Kielce
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • informatyka techniczna i telekomunikacja

Opis stanowiska

Planowana tematyka badawcza obejmuje następujące zagadnienia: systemy informacyjne, sztuczna inteligencja. Planowane zajęcia dydaktyczne z zakresu programowania komputerów, systemów informacyjnych, projektowania aplikacji internetowych.

Nasze wymagania

 • stopień doktora w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych
 • doświadczenie zawodowe w zakresie rozwoju oprogramowania
 • udokumentowany dorobek naukowy potwierdzony publikacjami
 • czynny udział w konferencjach krajowych i/lub międzynarodowych
 • doświadczenie w realizacji badań naukowych (udział w realizacji grantów)
 • biegła znajomość języka angielskiego na poziomie C1, a w przypadku cudzoziemców wymagana znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • prowadzenie badań naukowych w zakresie systemów informacyjnych i sztucznej inteligencji

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Świętokrzyskiej
 • życiorys
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę
 • odpis dyplomu ukończenia studiów lub dokument potwierdzający uzyskanie stopnia doktora
 • informacje o dorobku naukowym i dydaktycznym
 • oświadczenie Kandydata, że Politechnika Świętokrzyska będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

Załączniki