Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Słupsk
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • ekonomia i finanse

Opis stanowiska

Celem konkursu jest obsadzenie stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Zarządzania (Zakład Ekonomii i Zarządzania Finansami) w pełnym wymiarze czasu pracy, w Uniwersytecie Pomorskim w Słupsku jako podstawowym miejscu pracy.

Nasze wymagania

 •  posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie ekonomia lub ekonomia i finanse
 •  posiadanie certyfikatu głównego księgowego / i lub eksperta usług księgowych
 •  posiadanie doświadczenia zawodowego zdobytego poza uczelnią w zakresie ekonomii i finansów oraz rachunkowości, w tym zatrudnienie na specjalistycznych stanowiskach z zakresu rachunkowości w sektorze przedsiębiorstw
 •  posiadanie doświadczenia zawodowego zdobytego poza uczelnią w zakresie opracowania i wdrażania projektów finansowo-księgowych w przedsiębiorstwach
 •  dorobek publikacyjny w dyscyplinie ekonomia i finanse w zakresie rachunkowości (w tym autorstwo co najmniej 6 artykułów naukowych)
 •  co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej z pracy ze studentami (poziom akademicki|), w tym co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego,
 •  doświadczenie w prowadzeniu przedmiotów akademickich z zakresu rachunkowości, księgowości i sprawozdawczości finansowej
 •  motywacja do rozwoju naukowego
 •  dobra znajomość co najmniej jednego języka obcego
 •  biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie
 •  umiejętność pracy zespołowej i współpracy

Zakres obowiązków

 •  prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami w zakresie przedmiotów dotyczących szeroko rozumianych zagadnień ekonomicznych, finansowych oraz z rachunkowości, od poniedziałku do piątku na studiach stacjonarnych oraz od piątku do niedzieli na studiach niestacjonarnych
 •  prowadzenie badan naukowych i upowszechnianie ich wyników z afiliacją do Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku
 •  inicjowanie i udział w realizacji projektów badawczych, dydaktycznych i rozwojowych na poziomie akademickim,
 •  praca organizacyjna na rzecz Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. Podanie o zatrudnienie (kierowane do Rektora AP w Słupsku).
 • 2. Kwestionariusz osobowy.
 • 3. Życiorys
 • 4. Kopia dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu/stopnia naukowego oraz certyfikatu głównego księgowego.
 • 5. Informacje o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji.
 • 6. Informacje o dorobku dydaktycznym i organizatorskim.
 • 7. Oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.),
 • 8. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Pomorski w Słupsku będzie podstawowym miejscem pracy*.
 • 9. Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać inne informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.

Załączniki