Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Politechnika Wrocławska
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • informatyka techniczna i telekomunikacja

Opis stanowiska

Nazwa stanowiska: Adiunkt w grupie pracowników badawczo dydaktycznych
Dziedzina: Nauki inżynieryjno-techniczne
Dyscyplina: informatyka techniczna i telekomunikacja

Nr referencyjny: Ad_K46_W04N_D03_03_2024

Miejsce pracy: Wrocław
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: 4/4

Profil stanowiska naukowego: R2
Ostateczny termin składania zgłoszeń do udziału w konkursie: do dnia 15 lutego 2024 r., do godziny. 15:00
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 29 luty 2024 r.
Planowany termin zatrudnienia: 1 marzec 2024 r.

Nasze wymagania

 • Kandydatka/Kandydat na to stanowisko powinna/powinien:
 • Doktorat z matematyki lub informatyki lub informatyki technicznej i telekomunikacji lub pokrewnych (np. analiza danych, uczenie głębokie, uczenie maszynowe, technologie informacyjne)
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • Znaczący dorobek naukowy, potwierdzony pracami naukowymi opublikowanymi w recenzowanych czasopismach międzynarodowych oraz materiałami konferencji naukowych z listy CORE w ciągu ostatnich pięciu lat, w szczególności z zakresu uczenia reprezentacji danych grafowych, przetwarzania grafów, ML i AI,
 • Kandydat powinien wykazać się wiedzą na temat problemów uczenia reprezentacji grafów, przetwarzania grafów, grafowych sieci neuronowych (GNN), udokumentowaną w recenzowanych artykułach naukowych na poziomie międzynarodowym,
 • Biegłość w języku polskim umożliwiająca prowadzenie dydaktyki po polsku.

Zakres obowiązków

 • Od Kandydatki/Kandydata oczekuje się w szczególności:
 • Zadania obejmują prowadzenie badań oraz zajęć dydaktycznych w dziedzinie uczenia reprezentacji uczenia, w szczególności dla grafów:
 • realizacja dydaktyki zgodnie z regulacjami Uczelni,
 • praca w zespołach badawczych i dydaktycznych z zakresu uczenia reprezentacji,
 • rozwój metod przetwarzania surowych danych grafowych,
 • rozwój metod uczenia maszynowego dla grafów, w tym metod uczenia reprezentacji,
 • rozwój metod ewaluacji modeli dla grafów,
 • rozwój modeli uczonych w sposób nienadzorowany i samonadzorowany,
 • udział w opracowaniu narzędzi do efektywnego przetwarzania danych grafowych,
 • analiza wyników badań i ich opis w postaci publikacji naukowych,
 • udział i prezentacja wyników badań na międzynarodowych konferencjach.

Oferujemy

 • pracę z wybitnymi lokalnymi i międzynarodowymi naukowcami,
 • dostęp do infrastruktury Katedry Sztucznej Inteligencji w (zasób kilkuset kart H100 do wykorzystania do badań),
 • możliwość rozwoju naukowego w ramach kilkudziesięciu projektów realizowanych w zespole Katedry.
 • Perspektywy rozwoju:
 • możliwość pracy w renomowanym zespole Katedry Sztucznej Inteligencji,
 • możliwość uczestniczenia w realizowanych w Katedrze projektach badawczych i dydaktycznych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. Zgłoszenie przystąpienia do konkursu adresowane do Rektora (zalacznik 3a)
 • 2. Syntetyczny życiorys
 • 3. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zalacznik - kwestionariusz)
 • 4. Odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego/tytułu profesora lub odpis dyplomu ukończenia studiów
 • 5. Autoreferat zawierający informacje o dorobku w zakresie działalności badawczej, doświadczeniu dydaktycznym i działalności organizacyjnej
 • 6. Wykaz publikacji
 • 7. Wykaz i opis staży naukowych
 • 8. Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dotycząca przetwarzania danych osobowych (zalacznik 3b)
 • 9. Oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (zalacznik 3c)
 • 10. Oświadczenie Kandydata/Kandydatki, że w przypadku wygrania konkursu Politechnika Wrocławska będzie podstawowym miejscem pracy* (zalacznik 3d)

Załączniki