Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Wychowania Fizycznego
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
 • Miejsce: Katowice
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o kulturze fizycznej

Nasze wymagania

 • tytuł naukowy doktora nauk o kulturze fizycznej
 • wiedza w zakresie Polskich Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami, w tym z uczestnikami programu ERASMUS
 • znajomość specyfiki kierunków realizowanych w AWF Katowice
 • biegła znajomość języka polskiego oraz języka angielskiego w mowie i piśmie
 • doświadczenie w tworzeniu i prowadzeniu dokumentacji projektowych, w tym wniosków i raportów, monitoringu wydatkowania środków projektowych
 • koncepcja pracy dydaktycznej i organizacyjnej

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w Katedrze, w tym realizowanych w języku angielskim
 • współpraca w przeprowadzaniu badań naukowych wykonywanych w Katedrze
 • realizowanie zadań katedralnych oraz zadań powierzanych jednostce w obszarze organizacyjnym

Oferujemy

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
 • praca w dynamicznym i zgranym zespole oraz w przyjaznej uczelnianej atmosferze
 • różnorodność zadań i wyzwań, rozwój zawodowy
 • świadczenia socjalne
 • możliwość korzystania z obiektów sportowych uczelni

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • zgłoszenie do konkursu adresowane do Rektora AWF Katowice
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk na stronie uczelni)
 • klauzula informacyjna dla kandydata w postępowaniu konkursowym RODO (druk na stronie uczelni)
 • oświadczenie art. 113 ustawy – czynności prawne (druk na stronie uczelni)
 • oświadczenie art. 118 ustawy – bezpośrednia podległość służbowa (druk na stronie uczelni)
 • oświadczenie art. 120 ustawy – AWF Katowice jako podstawowe miejsce pracy (druk na stronie Uczelni)
 • dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych kwalifikacji (w tym dyplomy)
 • CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia wraz z wykazem osiągnięć badawczo-naukowych oraz planem rozwoju naukowego i wykazem osiągnięć dydaktycznych