Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

wns.cow1@ujd.edu.pl
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Miejsce: Częstochowa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o bezpieczeństwie

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w grupie stanowisk badawczo-dydaktycznych w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze Nauk o Bezpieczeństwie

Nasze wymagania

 • • posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie nauk o bezpieczeństwie lub nauk o polityce i administracji lub stosunków międzynarodowych;
 • • dorobek naukowy w zakresie reprezentowanej dyscypliny – nauk o bezpieczeństwie, nauki o polityce i administracji lub stosunków międzynarodowych - w postaci oryginalnych prac;

Mile widziane

 • • doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego oraz stosunków międzynarodowych;
 • • wykazywanie się dużym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej, organizacyjnej i popularyzatorskiej;

Zakres obowiązków

 • • doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego oraz stosunków międzynarodowych;
 • • wykazywanie się dużym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej, organizacyjnej i popularyzatorskiej;

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • • podanie do JM Rektora
 • • kwestionariusz osobowy w przypadku zatrudnienia po raz pierwszy

Załączniki