Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Ochrony Zdrowia, Katedra Pielęgniarstwa
Akademia Tarnowska
 • Miejsce: Tarnów
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Opis stanowiska

Umowa na pełny etat na czas określony.
Kandydat powinien posiadać dyplom ukończenia studiów potwierdzających kwalifikacje do prowadzenia zajęć z przedmiotów: Psychologia zdrowia, Komunikacja interpersonalna, Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych: zaburzenia zdrowia psychicznego.

Nasze wymagania

 • znajomość języka polskiego
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 • kwestionariusz osobowy
 • kserokopie kwalifikacji zawodowych
 • wykaz dorobku naukowego
 • wykaz osiągnięć dydaktycznych
 • oświadczenie o pierwszym miejscu pracy
 • informacja o dodatkowym zatrudnienie
 • oświadczenie o niekaralności

Mile widziane

 • przy przyjęciu będą preferowane osoby, które zadeklarują Akademię Tarnowską jako pierwsze miejsce pracy

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć na kierunku Pielęgniarstwo

Oferujemy

 • praca na pełny etat

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 • kwestionariusz osobowy
 • oświadczenie o podstawowym miejscu pracy
 • informacja o dodatkowym zatrudnieniu
 • oświadczenie o niekaralności

Załączniki