Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

sekretariat_ieif@wez.uz.zgora.pl
Uniwersytet Zielonogórski
 • Miejsce: Zielona Góra
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o bezpieczeństwie

Opis stanowiska

Katedra Polityki Regionalnej Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Zielonogórskiego poszukuje pracownika badawczo-dydaktycznego do prowadzania zajęć (wykładów, ćwiczeń, laboratoriów, seminariów) na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

Nasze wymagania

 • Tytuł doktora
 • Doświadczenie we współpracy międzynarodowej
 • Doświadczenie praktyczne, zawodowe przynajmniej 5 letnie o profilu praktycznym w zakresie dyscypliny nauki o bezpieczeństwie

Mile widziane

 • Wskazane doświadczenie zdobyte poza Uczelnią
 • Dorobek naukowy, ukończone kursy i szkolenia podnoszące kompetencje dydaktyczne
 • Znajomość języka polskiego i angielskiego niezbędnych do prowadzenia zajęć

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie dyscypliny nauki o bezpieczeństwie
 • Działalność naukowa, w tym aktywizacja studentów w zakresie działalności naukowej
 • Działalność organizacyjna

Oferujemy

 • Pracę wśród grona naukowców, praktyków oraz ekspertów

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie do JM Rektora o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zarunienie
 • Życiorys
 • Ksero odpisów dyplomów
 • Opis osiągnięć dydaktycznych, naukowo-badawczych lub zawodowych
 • Inne dokumenty potwierdzające dorobek, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie w pracy poza szkolnictwem wyższym
 • Kopie świadectw pracy