Adiunkt stanowisko badawcze

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: ok. 7 600 zł brutto/m-c zł brutto
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • informatyka

Opis stanowiska

Projekt dotyczy gier, w których rozgrywka trwa w nieskończoność, lecz rozrywanych albo na grafach skończonych, albo na grafach nieskończonych posiadających skończony opis. Będziemy koncentrować się głównie na grach parzystości, ale zamierzamy rozważać także inne typy gier takie jak gry typu mean-payoff, discounted-payoff, simple stochastic. Celem jest zaprojektowanie nowych, lepszych algorytmów rozwiązujących takie gry, a także udowodnienie dolnych ograniczeń. Jest to projekt teoretyczny, zorientowany na dowodzenie twierdzeń.

Nasze wymagania

 • Oczekujemy, że kandydaci w momencie zatrudnienia będą posiadali stopień doktora nauk matematycznych w dziedzinie matematyki lub informatyki oraz będą mieli doskonałe przygotowanie w obu tych dyscyplinach, w szczególności w jednej lub kilku z następujących dziedzin: ● języki formalne i teoria automatów, ● logika informatyczna, ● algorytmiczna teoria gier.

Zakres obowiązków

 • Wybrany kandydat będzie pracować nad algorytmami służącymi do rozwiązywania gier nieskończonych (takich jak gry parzystości, gry typu mean-payoff itp.) oraz nad problemami związanymi z tym tematem.

Oferujemy

 • Wybrany kandydat zostanie zatrudniony w wymierze pełnego etatu na umowę na czas określony na okres 12 miesięcy.
 • Przewidywany oczekiwany termin zatrudnienia to 1 października 2024 r. (możliwość ustalenia daty rozpoczęcia zatrudnienia z kierownikiem projektu).
 • Stanowisko nie jest obciążone obowiązkami dydaktycznymi i zawiera budżet na podróże służbowe.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać życiorys, który: opisuje przygotowanie merytoryczne oraz osiągnięcia naukowe kandydata; przedstawia listę wszystkich publikacji naukowych kandydata (włącznie z jeszcze nieopublikowanymi manuskryptami) wraz z wyszczególnieniem trzech najważniejszych prac; wskazuje dwóch doświadczonych naukowców, którzy mogą posłużyć jako referencje dla kandydata.
 • Ponadto, wymagamy załączenia podpisanego listu przewodniego adresowanego do Dziekana WMIM UW, zaopatrzonego w klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych (w załączeniu). Listy motywacyjne nie są wymagane.

Załączniki