Adiunkt stanowisko dydaktyczne

Wydział Zarządzania
Politechnika Wrocławska
 • Miejsce: Wroclaw
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o zarządzaniu i jakości

Opis stanowiska

Katedra Systemów Zarządzania i Rozwoju Organizacji ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w dyscyplinie Nauki o zarządzaniu i jakości. Osobie zatrudnionej na tym stanowisku będą powierzone prace dydaktyczne i organizacyjne na rzecz Katedry, Wydziału i Uczelni. Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za prowadzenie zajęć dydaktycznych (zwłaszcza w zakresie przedsiębiorczości, zrównoważonego rozwoju, zarządzania zmianą i innowacyjności) na wysokim poziomie oraz wykonywanie zadań organizacyjnych związanych z tą aktywnością.

Nasze wymagania

 • 1. Posiadany stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie Nauki o zarządzaniu i jakości (lub według klasyfikacji sprzed 2018 r. w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie Nauki o zarządzaniu lub Ekonomia).
 • 2. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim, w tym prowadzenie zajęć w języku polskim i angielskim, zwłaszcza w obszarze przedsiębiorczości i innowacyjności, zarządzania zasobami ludzkimi oraz zrównoważonego rozwoju (wskazane zwłaszcza w obszarze zarządzania energią).
 • 3. Wskazany dorobek publikacyjny w dyscyplinie Nauki o zarządzaniu i jakości, zwłaszcza w obszarze przedsiębiorczości, zarządzania zasobami ludzkimi i zrównoważonego rozwoju.
 • 4. Przynajmniej 10-letnie, udokumentowane doświadczenie zawodowe w organizacjach różnego typu (wskazane także doświadczenie w organizacjach nonprofit), w różnych rolach organizacyjnych. W szczególności preferowane doświadczenie w budowaniu strategii biznesowych i tworzeniu ogólnopolskich kampanii społecznych.
 • 5. Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym
 • 6. Biegła znajomość języka polskiego.

Zakres obowiązków

 • 1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim i polskim na studiach pierwszego i drugiego stopnia zwłaszcza w zakresie przedsiębiorczości i innowacyjności, zarządzania zasobami ludzkimi i zrównoważonego rozwoju (ESG) na kierunkach Zarządzanie, Inżynieria Zarządzania, a także w zakresie kursów ogólnouczelnianych oraz prowadzenie działań na rzecz podnoszenia jakości kształcenia.
 • 2. Współpraca w zakresie prowadzenia projektów dydaktycznych na poziomie krajowym i międzynarodowym.
 • 3. Prowadzenie prac dyplomowych w języku polskim i angielskim na pierwszym i drugim stopniu kształcenia na kierunkach Zarządzanie, Inżynieria Zarządzania
 • 4. Podnoszenie własnych kwalifikacji w zakresie dydaktyki (w tym w szczególności w zakresie zdalnego nauczania).
 • 5. Wykonywanie prac organizacyjnych na rzecz Zespołu, Katedry, Wydziału i Uczelni.

Oferujemy

 • • zatrudnienie w formie umowy o pracę w prestiżowej Uczelni,
 • • możliwość rozwoju zawodowego,
 • • pracę w dynamicznym, rozwijającym się zespole.
 • • perspektywy rozwoju zgodne z systemem podnoszenia kwalifikacji i awansów obowiązującym w Politechnice Wrocławskiej i w systemie szkolnictwa wyższego.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia oraz zestawienie wymaganych dokumentów znajdują się na stronie Politechniki Wrocławskiej. Link do strony : https://ofertypracy.pwr.edu.pl/offer/293c791c-ddf5-4c79-8fb8-5cc30a6b3993/view/
 • Nr ref. AD1/W8N/01/2024 - składając ofertę należy powołać się na numer referencyjny konkursu.
 • Termin składania ofert: 4.03.2024 do godz. 15.30