Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Gdańsk
 • Forma zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • architektura i urbanistyka

Opis stanowiska

-prowadzeniem zajęć dydaktycznych i prac badawczych związanych z zagadnieniami
współczesnej architektury i urbanistyki, ukierunkowanych na zagadnienia związane z
historia urbanistyki i planowaniem rozwoju w kontekście dziedzictwa
-przygotowaniem wysokiej jakości publikacji naukowych (artykułów w periodykach
naukowych, monografii naukowych) w obszarze Architektury i Urbanistyki
-przygotowanie wniosków grantowych w konkursach krajowych i międzynarodowych w
obszarze Architektury i Urbanistyki

Nasze wymagania

 • Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka
 • Biegła znajomość języka angielskiego oraz zdolność do nauczania i prowadzenia prac badawczych w tym języku
 • Co najmniej 2 lata doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych związanych z zagadnieniami planowania i projektowania urbanistycznego
 • Co najmniej 2 lata doświadczenia w prowadzeniu badań w kontekście / środowisku międzynarodowym

Zakres obowiązków

 • prowadzeniem zajęć dydaktycznych i prac badawczych związanych z zagadnieniami współczesnej architektury i urbanistyki, ukierunkowanych na zagadnienia związane z historia urbanistyki i planowaniem rozwoju w kontekście dziedzictwa
 • przygotowaniem wysokiej jakości publikacji naukowych (artykułów w periodykach naukowych, monografii naukowych) w obszarze Architektury i Urbanistyki
 • przygotowanie wniosków grantowych w konkursach krajowych i międzynarodowych w obszarze Architektury i Urbanistyki

Oferujemy

 • pracę w jednej z wiodących uczelni technicznych w Polsce
 • akademicką kulturę organizacyjną opartą na zasadach szacunku
 • stabilne warunki zatrudnienia
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne
 • możliwość wypoczynku w Ośrodku Wczasowym Politechniki Gdańskiej położonym w malowniczym otoczeniu kaszubskich jezior i lasów
 • wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+
 • szkolenia wewnętrzne
 • dostęp do uczelnianej biblioteki
 • możliwość przystąpienia do: grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie, prywatnej opieki medycznej, programu sportowo-rekreacyjnego Benefit (karta MultiSport)
 • zajęcia sportowe prowadzone w obiektach Politechniki Gdańskiej
 • na terenie kampusu: przedszkole, stanowiska do przewijania i punkty karmienia dzieci, punkty gastronomiczne, strefy relaksu oraz bezpłatne miejsca parkingowe
 • dofinansowanie do wypoczynku
 • preferencyjne pożyczki
 • pracę w dobrze skomunikowanym miejscu
 • i wiele więcej... Pełną listę korzyści znajdziesz na stronie: https://chr.pg.edu.pl/dolacz-donas

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Prorektora ds. Nauki
 • życiorys
 • odpis dyplomu magisterskiego i decyzji o nadaniu stopnia doktora
 • wykaz dorobku publikacyjnego i twórczego projektowego, architektonicznourbanistycznego
 • przedstawienie planów publikacyjnych wraz z harmonogramem
 • kwestionariusz osobowy